Kostol Navštívenia Panny Márie, Vozokany

Obec Vozokany sa pýši nádherným barokovým rímskokatolíckym kostolom Navštívenia Panny Márie. Tento architektonický skvost má za sebou bohatú históriu siahajúcu až do roku 1718.


Pôvodne kaplnka, neskôr kostol

Kostol Navštívenia Panny Márie bol pôvodne postavený ako väčšia kaplnka v roku 1718. Jeho výstavbu podporil vtedajší zemepán gróf Ferenc Eszterházy a zeman János Urbán. V priebehu rokov prešiel kostol viacerými prestavbami, ktoré z neho urobili skutočný architektonický skvost.

Rozšírenie v 18. storočí

V roku 1778 bola ku kaplnke pristavaná južná loď a murovaná veža. Tá nahradila pôvodnú drevenú vežu. Vďaka týmto úpravám sa z pôvodnej kaplnky stal kostol, ktorý dodnes obdivujú návštevníci z blízkeho i ďalekého okolia.

Interiér kostola

Hlavná a bočná loď

Kostol Navštívenia Panny Márie má dve lode – hlavnú a bočnú, ktorá bola pristavaná v roku 1923. Miestni obyvatelia ju familiárne nazývajú “malým kostolom”. Obe lode sú zaklenuté krížovými klenbami a vytvárajú tak jedinečnú atmosféru.

Oltáre a umelecké diela

Hlavný oltár kostola bol pôvodne klasicistický z konca 18. storočia. Žiaľ, pri neuvážených úpravách interiéru v roku 1970 boli jeho časti spolu s barokovou kazateľnicou z roku 1718 odstránené. Zachovala sa len vzácna baroková olejomaľba Navštívenia Panny Márie. V bočnej lodi sa nachádza obraz sv. Rodiny od miestneho rodáka, maliara Lajosa Csermáka, z roku 1960.

Zvony a krypta

Vo veži kostola sa nachádzajú dva bronzové zvony – väčší na slávu Boha z roku 1922 a menší s reliéfom Panny Márie z roku 1925. Pod kostolom sa ukrýva dnes už neprístupná krypta z roku 1718, v ktorej sú pochované tri osoby vrátane vozokanského kapitána Györgya Rittera.

Okolie kostola

Pred kostolom sa nachádza súsošie sv. Rodiny a v deň sviatku patrónky kostola sa v obci konajú hody.

Kostol Navštívenia Panny Márie je klenotom baroka

Kostol Navštívenia Panny Márie vo Vozokanoch je skutočným klenotom baroka s bohatou históriou. Vďaka rekonštrukcii v roku 2006, ktorá zahŕňala výmenu strechy, maľbu fasády a interiérov či vyloženie chodníkov zámkovou dlažbou, je dnes kostol v dobrom stave a slúži svojmu účelu. Pri návšteve obce Vozokany určite nevynechajte prehliadku tohto architektonického skvostu.


20. výročie Mestského múzea v Seredi – oslava histórie a kultúry


Mestské múzeum v Seredi, známe aj ako Fándlyho fara, si 1. mája 2024 pripomenie významné jubileum – 20 rokov od svojho založenia. Toto múzeum, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Občianskeho združenia VODNÝ HRAD, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a regiónu. Založenie múzea Múzeum bolo založené na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Od začiatku jeho prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. …


Continue reading  

Jarná rovnodennosť: Čas pre nové dobrodružstvá


Jarná rovnodennosť je výnimočným dňom v roku, kedy sa deň a noc vyrovnávajú. Tento astronomický úkaz má veľký význam nielen pre prírodu, ale aj pre cestovný ruch a turistiku. Zároveň symbolizuje príchod jari a s ňou spojené prebúdzanie prírody, ktoré láka ľudí von za novými zážitkami. Význam jarnej rovnodennosti pre cestovný ruch Tento deň je pomyselným štartom turistickej sezóny. S …


Continue reading  

Malý zvon z kaštieľa v Seredi zreštaurovali a zachránili


V 70. rokoch 20. storočia bol v komore nájomného bytu v západnej časti seredského kaštieľa objavený malý zvon. Vzácny nález Tento zvon slúžil v minulosti ako signálny nástroj pre grófov. Za čias baróna Ohrensteina sa ním ohlasovali návštevy. Rodina Behýlová ho venovala do zbierky mestského múzea. Svedok histórie Zvon, odliaty zo špeciálnej zliatiny nazývanej zvonovina, je dôležitým svedkom historických udalostí. …


Continue reading