Kaštieľ Koplotovce - Kaplath

Kaštieľ Koplotovce, známy aj ako Kaplath, skrýva svoje tajomstvá už od doby svojho vzniku, ktorá je zatiaľ zahalená do rúška tajomna.


Kaštieľa Koplotovce - Kaplath Autor: Vladimír Miček

Záhadná minulosť pevnosti

Prvýkrát sú o ňom písomné zmienky až v 15. storočí, kedy prešiel prestavbou. Kaštieľa Koplotovce – pôvodná renesančná pevnosť so zachovaným opevnením južnej strany, kamenným portálom a dvoma charakteristickými okrúhlymi baštami, bola v druhej polovici 18. storočia transformovaná na kaštieľ v duchu klasicizmu. V areáli pevnosti nájdeme dve klasicistické kúrie, pričom jedna sa pýši toskánskymi stĺpmi a druhá stĺporadím na nádvorí. Miestnosti s rovnými stropmi a jedna s krížovou hrebienkovou klenbou dotvárajú unikátnu atmosféru tohto historického skvostu.

Podzemné tajomstvo kaštieľa

Kaštieľ je známy aj svojou pivnicou s valovou klenbou, postavenou z neopracovaných kameňov a doplnenou tehlou. Pivnica sa rozprestiera pod celou dĺžkou hlavnej budovy a v jednej časti vyčnieva nad terén, naznačujúc možné pokračovanie. V minulosti pivnica slúžila ako sklad pušného prachu, ľadovňa a podľa niektorých zdrojov aj ako mučiareň. Dnes môžeme na nádvorí nájsť aj hladomorňu, ktorá pripomína temné časy minulosti.

Obnova po socialistickom zdevastovaní

Po období socializmu, kedy kaštieľ chátral, sa dočkal rekonštrukcie z rúk súkromného majiteľa Martina Petreka a jeho rodiny, ktorí mu vrátili jeho dávnu slávu a pôvab.

Historické spojenia a osobnosti

Od roku 1600 bol kaštieľ v rukách rodu Kochanovských. Eduard a Ambruš Kochanovskí boli známi svojím priateľstvom s básnikom Jánom Hollým, ktorý aj tu možno našiel inšpirácie pre svoje diela Svätopluk a Cyrilometodiáda. Básnik dokonca dostal ponuku na doživotné bývanie v dolnej bašte kaštieľa, ktorú využíval počas svojich návštev.

Kaštieľa Koplotovce - Kaplath Autor: Vladimír Miček

Zmeny v držbe a prestavby

Posledným majiteľom z rodu Frideczkých bol Timoth, ktorý sa stal poslancom a bol pasovaný za Rytiera Zlatej Ostrohy. Jeho syn Barnabáš II. v roku 1901 začal s prestavbou, ktorá kaštieľ premenila a dodala mu barokové a klasicistické prvky. Jeho potomok, Ivan Frideczký, zomrel v roku 1999 ako posledný pán koplotovského panstva.

Archeologické nálezy a osídlenie

Obec Koplotovce a samotný kaštieľ osídlili už v časoch neolitu. Archeologické nálezy dokazujú bohatú históriu lokality. Priamo v priestoroch kaštieľa objavili žiarové hroby lengyelskej kultúry a kostrový hrob z doby železnej. Predpokladá sa, že ďalšie výskumy by mohli odhaliť ešte viac pozostatkov starodávnych obyvateľov.

Kaštieľ vo filme

Kaštieľ Koplotovce nie je známy len svojou históriou, ale aj vďaka filmovej tvorbe. V roku 1990 sa tu natáčal film „Keď hviezdy boli červené“, ktorý zachytáva časové obdobie od konca štyridsiatych rokov až po okupáciu Československa v roku 1968, a odhaľuje osudy ľudí ovplyvnených politickými pomermi tej doby.

Kaštieľ Koplotovce – Kaplath je miestom, kde sa spája história s príbehmi, kultúra s architektúrou, a kde každý kameň rozpráva svoj príbeh. Je to destinácia, ktorá očarí každého milovníka histórie a tajomna.