Kostol sv. Františka Xaverského, Skalica

Kostol sv. Františka Xaverského v Skalici postavili jezuiti začiatkom 18. storočia. Po dostavaní okamžite prevýšil ostatné skalické chrámy svojou veľkosťou a krásou.


Aj keď Kostol sv. Františka Xaverského v Skalici postavili jezuiti, stalo sa tak až niekoľko desaťročí po ich príchode do tohto mesta. V roku 1660 sa zapísala do histórie Skalice prítomnosť jezuitov, ktorí počas prvých dvoch rokov našli útočisko na radnici. Nasledujúcich 25 rokov sa ich centrom stal kostol, známy dnes ako Kláštor milosrdných bratov.

Rozkvet vzdelávania a kultúry

Jezuiti si v Skalici vybudovali budovu, kde sa nachádzala škola a kláštor. Škola získala postupom času status kolégia. Začiatok 18. storočia bol v znamení stavby vlastného kostola, ktorý po desaťročnej výstavbe prevýšil ostatné skalické chrámy svojou veľkosťou a krásou. Interiér zdobili oltáre, drevené sochy a vzácne obrazy. Jezuiti sa vynikajúco etablovali ako pedagógovia, ktorí svojim žiakom okrem vedomostí prinášali aj divadelné a hudobné zručnosti.

Zmeny a úpadok

Rok 1773 priniesol odchod jezuitov zo Skalice. Ich miesto zaujali paulíni, avšak po desiatich rokoch aj oni odišli a komplex prešiel do rúk františkánov. Kostol sv. Františka Xaverského slúžil ako školská a mestská svätyňa, no nakoniec bol sekularizovaný. Zariadenie sa rozptýlilo medzi iné kostoly a niektoré predmety, vrátane drevených sôch, sa stratili.

Renesancia kostola

V 21. storočí sa Kostol sv. Františka Xaverského dočkal znovuzrodenia vďaka finančným prostriedkom na rekonštrukciu. V novembri 2011 bol po rozsiahlej obnove otvorený ako kultúrne centrum. Kostol teraz hostí koncerty, promócie a civilné sobáše.

Akustika a výtvarné poklady

Jednou z pých kostola je jeho akustika, hodnotená ako jedna z najlepších v strednej Európe. Pozornosť púta aj druhý najväčší obraz na Slovensku s výjavom zo života sv. Františka Xaverského.

Tajomné krypty

Pod kostolom sa ukrývajú krypty s 34 lokulami, kde odpočívajú jezuitskí a pavlínski mnísi. Krypty sú jediné svojho druhu v Skalici, ktoré sú verejnosti prístupné.

Obnova a hudobná ozdoba

Významnou pridanou hodnotou je organ Alberta Keatesa z Sheffieldu, ktorý dopĺňa akustické kvality kostola. V kostole sa tiež nachádza historický organ Vincenta Možného, ktorý prešiel náročnou reštauráciou a pôvodne bol inštalovaný v Dóme Sv. Martina v Bratislave.

Odkazy minulosti a súčasnosti

Kostol sa pýši aj obnovenými spovednicami a historickým stolom, ktorý sa spája s udalosťami rokov 1918 a 1919. Dnes slúži stôl predovšetkým pri slávnostných príležitostiach.

Kostol sv. Františka Xaverského, kedysi duchovné centrum, dnes ožíva ako kultúrne a historické srdce mesta Skalica, kde sa prelínajú stopy minulosti s moderným využitím. Jeho múry svedčia o bohatej histórii a súčasným obnovením ponúkajú priestor pre nové spomienky a zážitky.