Bazilika Sedembolestnej Panny Márie, Šaštín-Stráže

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach patrí medzi architektonické skvosty a duchovné centrá Slovenska.


Bazilika Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne-Strážach privíta každý rok desiatky tisíc pútnikov, aby oslávili významné náboženské sviatky, akými sú Turíce a sviatok patrónky Slovenska.

Základný kameň

Zakladanie baziliky spadá do roku 1736, kedy sa pod vedením pavlínskeho kňaza a architekta P. Mateja Vépiho začali prvé výkopové a stavebné práce. Napriek finančným prekážkam sa interiér dokončil v roku 1756 a následne bola bazilika bohato vyzdobená maľbami od Jozefa J. Chamant.

Vežové zvony a obnova

V roku 1765 dostali veže svoj zvuk, keď tu umiestnili zvony. Stavebné úpravy a opravy baziliky prebiehali počas 19. storočia a vrcholili v roku 1987, kedy sa bazilika dočkala rozsiahlej obnovy vrátane modernizácie elektrifikácie a reštaurovania umeleckých diel.

Architektonická perla

Hlavné západné priečelie s výraznými vežami a bohatou fasádou víta návštevníkov. Útulná hlavná loď a bočné kaplnky sú dokonalým spojením funkčnosti a estetiky. Svätyňa s polkruhovým záverom a kupolovitým stropom skrýva oltár s uctievanou soškou Sedembolestnej Panny Márie.

Interiér plný umenia

Vnútro baziliky je výsledkom práce viacerých umelcov. Jozef J. Chamant tu vytvoril výmaľby, ktoré odrážajú úctu k Panne Márii. Kazateľnica zdobená anjelmi a atribútmi cirkevných otcov dodáva priestoru dôstojnosť.

Hudobný poklad chóru

Chór baziliky ukrýval pôvodne organ z čias Márie Terézie. Dnes je tu umiestnený jeden z najväčších organov na Slovensku, ktorý fascinuje svojím zvukom a rozsahom.

Kaplnky plné príbehov

Kaplnky po stranách chrámovej lode sú venované rôznym svätcom a ich životným príbehom. Každá z nich v sebe ukrýva unikátne umelecké diela, ktoré sú zrkadlom doby a majstrovstva svojich tvorcov.

Spojenie s kláštorom

Bazilika a susedný kláštor sú spojené dlhou chodbou, ktorá slúži ako priestor pre kontempláciu a pokoj. Tu sa návštevník môže ponoriť do histórie a duchovnosti tohto výnimočného miesta.

Bazilika je nielen miestom bohoslužieb a pútí

Bazilika Sedembolestnej Panny Márie je nielen miestom bohoslužieb a pútí, ale aj kultúrnou pamiatkou, ktorá očarí každého návštevníka svojou krásou a pokojom. Preto neváhajte a pridajte tento architektonický skvost na zoznam miest, ktoré musíte v Trnavskom kraji vidieť.