Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana, Hlboké

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana v Hlbokom bola zrekonštruovaná a znovuotvorená pre verejnosť v septembri 2015.


Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana sa nachádza v historickej budove bývalej cirkevnej školy situovanej v srdci obce. V tejto expozícii sa návštevníci môžu zoznámiť s bohatým životom a odkazom Jozefa Miloslava Hurbana, jeho zapojením do revolučných udalostí rokov 1848-1849, ako aj s dopadom jeho literárnej a národnej obrody. Expozícia tiež poukazuje na Hlboké ako na miesto, kde sa narodil jeho syn Svetozár Hurban Vajanský, ktorý je známy svojím významným prínosom k slovenskej literatúre.

Izba bola otvorená už v roku 1967

Pôvodne bola pamätná izba otvorená už 18. marca 1967 na počesť 150. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana, jednej z popredných postáv slovenskej histórie.

Je dôležité spomenúť, že Hurban sa nenarodil v Hlbokom, ale v Beckove do evanjelickej rodiny. Po ukončení štúdií na evanjelickom lýceu sa stal farárom v Brezovej pod Bradlom. Po smrti farára v Hlbokom ho miestni obyvatelia požiadali, aby prevzal duchovnú službu v ich obci.

Do Hlbokého pricestoval v roku 1843

Do Hlbokého pricestoval v roku 1843 a práve tu sa v tom istom roku stretol s Michalom Miloslavom Hodžom a Ľudovítom Štúrom, aby diskutovali o podobe spisovnej slovenčiny. Aj keď si Štúrovi stúpenci dali sľub celibátu, Hurban sa napokon rozhodol pre manželský život.

S manželkou mal 9 detí

Anička Jurkovičová, ktorú si Hurban vzal za manželku, mu priniesla do života radostnú zmenu. Ich svadbu, aj napriek počiatočným rozporom so Štúrom, nakoniec odobril a zosobášil ich Karol Štúr, brat Ľudovíta Štúra, v kostole v Sobotišti.

Z ich manželstva vzišlo deväť detí, z ktorých sa najvýznamnejším stal Svetozár Hurban Vajanský, predstaviteľ slovenskej poézie. Keby Hurban zostal verný sľubu celibátu, slovenská kultúra by bola ochudobnená o jednu z jej významných literárnych osobností.

Pamätná izba Jozefa Miloslava Hurbana

Kontakt:
– Obecný úrad Hlboké
– Adresa: č. 114, 906 31 Hlboké
– Telefón: +421 34 654 87 19, +421 34 654 87 18
– Mobilný telefón: +421 903 79 24 33
– E-mail: obechlboke@obechlboke.sk, zahorskemuzeum@zahorskemuzeum.sk
– Webové stránky: www.zahorskemuzeum.sk, www.obechlboke.sk

Návšteva Pamätnej izby:
Pre návštevu Pamätnej izby Jozefa Miloslava Hurbana je potrebné si vopred dohodnúť termín na Obecnom úrade Hlboké. Kontaktovať môžete telefonicky na uvedených číslach alebo zaslať požiadavku prostredníctvom e-mailu.

Otváracie hodiny:
– Vstup je možný po predchádzajúcej dohode.

Vstupné:
– Symbolický poplatok za vstup je 0,50 €.

Veríme, že objavenie kultúrneho dedičstva spojeného s významnou osobnosťou slovenských národných dejín bude pre Vás obohacujúcim zážitkom.