Kompa, Vojka nad Dunajom - Kyselica

Dňa 12. decembra 1992 sa začala písať nová kapitola v doprave obyvateľov na úseku Vojka-Kyselica.


Historický Medzník: Začiatok prevádzky

Kompa, ktorá premáva cez prívodný kanál vodného diela Gabčíkovo, priniesla významnú úľavu pre miestnych. S dĺžkou trasy približne 300 metrov sa vzdialenosť medzi malým Žitným ostrovom a okolitými obcami výrazne skrátila, eliminujúc takmer 80 km obchádzku.

Kompa ako spojenie a atrakcia

Kompová doprava, ktorá kedysi slúžila takmer výhradne ako jediný spôsob, ako prekonať rieky, predstavuje aj v súčasnosti nenahraditeľnú službu tam, kde mosty chýbajú. Vo všeobecnosti – od malých plavidiel pre peších a cyklistov až po tie, ktoré sú schopné prepraviť autá, kompy ponúkajú unikátny zážitok. Pre návštevníkov okolia sa kompa stáva atrakciou, ktorá pridáva na charizme miestnej krajiny, a pre cykloturistov je kompa medzi obcami Vojka nad Dunajom a Kyselica ideálnym spôsobom, ako objavovať Trnavský kraj.

Viac ako len kompa

Spojenie medzi Vojkou a Kyselicou cez Vodné dielo Gabčíkovo predstavuje pre mnohých atrakciu. Táto kompa, ktorá nie je upevnená na lane, preváža nielen peších, ale aj autá, čím ju s menšou mierou nadsádzky môžeme považovať za trajekt. Napriek tomu, pre obyvateľov Bodíkov, Vojky a Dobrohošte, kompa predstavuje životnú nevyhnutnosť, nakoľko sú tieto obce v dôsledku výstavby vodného diela s veľkej časti odrezané od sveta.

Modernizácia a zlepšenie služieb

Po 23 rokoch prevádzky starého plavidla bolo v roku 2015 nahradené novou, výkonnejšou kompou, ktorá dokáže previesť až 18 áut. Nová kompa Ostrava, s tryskovým pohonom, zvláda aj náročnejšie poveternostné podmienky a je schopná premávať aj pri výskyte prekážok na vode. Jej prevádzka, ktorá je pre ľudí bezplatná, je financovaná Vodohospodárskou výstavbou ako kompenzácia pre obce ovplyvnené výstavbou Vodného diela Gabčíkovo.

Dôležité informácie

Kompa premáva každú polhodinu od 5:00 do 22:50 hodiny, avšak časy sa môžu meniť. Pre aktuálne informácie a časy odchodov je odporúčané navštíviť oficiálnu webovú stránku kompy na https://kompa-vojka.sk/.

Kompa ako dopravná služba aj ako atrakcia

Kompa teda slúži nielen ako nevyhnutná dopravná služba pre miestnych, ale aj ako zaujímavá atrakcia pre návštevníkov a milovníkov cykloturistiky. S modernizáciou a zlepšením služieb sa stáva dôležitým článkom v živote obyvateľov a návštevníkov regiónu.