Nyáryovská kúria, Bučany

Obec Bučany sa môže pýšiť vzácnou historickou pamiatkou - Nyáryovskou kúriou. Táto stavba patrí medzi najstaršie v obci a svojou polohou na najvyššom mieste naznačuje svoj význam už od dávnych čias. Dnes slúži ako reprezentatívne sídlo Kultúrno-spoločenského centra Bučany.


História kúrie

Pôvodné zemepanské sídlo prešlo mnohými prestavbami od renesancie cez barok a klasicizmus až po poslednú úpravu na prelome 19. a 20. storočia. Dnešná podoba kúrie má pôdorys zalomeného L s trojtraktovým členením.

Prízemná stavba s valbovou strechou zaujme drevenými ornamentálnymi ozdobami na oknách a dverách. Obytné miestnosti lemuje otvorená chodba s hladkými stĺpmi ukončenými dórskou hlavicou.

Nyáryovská kúria, Bučany Autor: Vladimír Miček

Nyáryovská kúria, Bučany Autor: Vladimír Miček

Nové poslanie kúrie

Po rozsiahlej obnove ukončenej v roku 2014 získala kúria vydarený historický vzhľad. Interiér i exteriér objektu láka nielen záujemcov o svadobné fotenie. Od mája 2016 tu sídli a pracuje Kultúrno-spoločenské centrum Bučany.

Jeho činnosť sa zameriava na organizovanie kultúrnych podujatí s dôrazom na regionálnu históriu, miestne osobnosti, umelcov a témy. Centrum sa venuje aj výskumu a budovaniu zbierkového fondu.

Nyáryovská kúria, Bučany Zdroj: KSC

Nyáryovská kúria, Bučany Zdroj: KSC

Svadobné fotenie v kúrii

Kultúrno-spoločenské centrum ponúka možnosť prenajať si priestory Nyáryovskej kúrie na svadobné fotenie. Za poplatok je interiér sprístupnený na jednu hodinu. Záujemcovia sa môžu objednať minimálne týždeň vopred osobne, telefonicky alebo e-mailom.

Nyáryovská kúria predstavuje spojenie histórie a súčasnosti

Nyáryovská kúria v Bučanoch predstavuje unikátne spojenie histórie a súčasnosti. Vďaka citlivej obnove a novému využitiu ožíva tento architektonický skvost a prispieva k zachovaniu kultúrneho dedičstva regiónu.

Nyáryovská kúria, Bučany Autor: Vladimír Miček

Nyáryovská kúria, Bučany Autor: Vladimír Miček


Objavte región Trnava – od stredovekého podzemia až po rozkvitnuté rozárium


Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism (Región Trnava) pripravila pre návštevníkov jedinečnú možnosť spoznať najzaujímavejšie miesta v regióne. Od 24. mája do konca augusta sa záujemcovia môžu zúčastniť komentovaných prehliadok, ktoré ich zavedú do stredovekého podzemia, najväčšieho rozária na Slovensku či na praveké hradisko. Prehliadky sú naplánované v šiestich termínoch a prispôsobené obdobiu kvitnutia rozária v Dolnej Krupej. Podzemné mesto …


Continue reading  

Vzácny nález v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave


Trnavské historické zlatnícke remeslo sa môže pochváliť ďalším vzácnym artefaktom. Počas obnovy exteriéru severnej veže Baziliky sv. Mikuláša v Trnave bol objavený neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich. Informoval o tom Krajský pamiatkový úrad. Nález sa podaril vďaka narušeniu murárskej plenty, ktorá odkryla dutinu v murive. V tejto dutine sa ukrýval vzácny kalich zabalený v papieri. Spôsob uloženia a miesto nálezu naznačujú, …


Continue reading  

Kaštieľ vo Voderadoch získal ocenenie Fénix – Kultúrna pamiatka roka


Kaštieľ vo Voderadoch, národná kultúrna pamiatka, sa môže pochváliť získaním prestížneho ocenenia Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Toto ocenenie si vyslúžil vďaka systematickému, vysokoodbornému a esteticky zvládnutému prístupu k obnove a reštaurovaniu s rešpektom k zachovaným pamiatkovým hodnotám rozsiahleho komplexu. História obce a kaštieľa Voderady sú veľmi starým sídelným útvarom, ktorý sa prvýkrát spomína v stredovekých písomných prameňoch už v …


Continue reading