Kostol sv. Rodiny, Gáň

Na severnom okraji obce Gáň, neďaleko potoka a hlavnej cesty, sa nachádza vzácny románsky kostolík. Jednoloďový kostol s podkovovitou apsidou a pristavanou južnou sakristiou vznikol na prelome 12. a 13. storočia. Jeho poloha na okraji zástavby pri potoku mu dodáva osobitú atmosféru.


Postavenie a prvé úpravy

Tehlový kostolík postavili niekedy na prelome 12. a 13. storočia. Kostol sv. Rodiny pozostával z jednoduchej lode a podkovovitej apsidy zaklenuté konchou. Počas tatárskeho vpádu v 13. storočí utrpel značné škody. Pri následnej obnove domurovali steny lode i apsidy a na južnej strane pribudli nové, vyššie položené okná. Upravili tiež členenie fasád slepými arkádami.

Gotické úpravy a reformácia

Ďalšie poškodenie požiarom si vyžiadalo úpravy v období gotiky. K severnej stene lode pristavali sakristiu a v západnej časti lode zrejme pribudla drevená tribúna. Počas úprav zamurovali dolnú časť okna vo východnej stene apsidy. Reformácia a boje v 17. storočí sa podpísali na zlom stave kostolíka, ktorý sa v roku 1694 spomína ako spustnutý a opustený.

Kostol sv. Rodiny, Gáň Autor: Vladimír Miček

Kostol sv. Rodiny, Gáň Autor: Vladimír Miček

Baroková rekonštrukcia a ďalšie úpravy

V roku 1745 prešiel kostolík barokovou rekonštrukciou, ktorá však do značnej miery zachovala jeho pôvodný románsky vzhľad. Pribudla západná tribúna, krypta pre rodinu Pacerovcov a nový vstup zo západnej strany s drevenou predsieňou. Románske okná na južnej strane lode nahradili súčasné okná s polkruhovým záklenkom a v južnej stene apsidy prerazili kruhové okno. V roku 1756 zmenili patrocínium sv. Ondreja na sv. Rodiny.

V 19. storočí zbúrali gotickú sakristiu a nahradili ju novou prístavbou k južnej stene apsidy. Osvetlenie lode zlepšilo nové okno na severnej strane. Vymenili tiež celý krov objektu a opili strešnú vežičku. V rokoch 1925-26 sa uskutočnila ďalšia obnova spojená s výmenou strešnej krytiny, maľovaním interiéru a pribudla murovaná tribúna v západnej polovici lode.

Odborný výskum a obnova

V roku 1963 získal kostolík status národnej kultúrnej pamiatky. Podrobný pamiatkový výskum spojený s obnovou sa realizoval v rokoch 1967-68. Odstránili omietku v celom exteriéri, čo prinieslo objavy zamurovaných vstupov a románskych okien. V posledných rokoch sa realizovala ďalšia obnova kostolíka vrátane výmeny strešnej krytiny, opravy vežičky a odborného výskumu.

Kostol sv. Rodiny, Gáň Autor: Vladimír Miček

Kostol sv. Rodiny, Gáň Autor: Vladimír Miček

Architektonické detaily

Vonkajšie fasády kostolíka zdobia slepé arkády, typický ozdobný prvok tehlových románskych stavieb. Na východnej strane apsidy sa zachovalo pôvodné románske okno a na južnej strane lode prezentujú zamurovaný románsky ústupkový portál. Interiér kostolíka pôsobí väčší ako pri pohľade zvonka, kvôli navýšeniu úrovne terénu v okolí.

Praktické informácie

Obec Gáň leží v trojuholníku tvorenom mestami Sládkovičovo, Sereď a Galanta pri železnici spájajúcej Galantu a Trnavu. Kostolík sv. Rodiny sa nachádza na kraji obce, napravo od hlavnej cesty vedúcej do Veľkej Mače. Areál kostolíka je voľne prístupný. Bohoslužby sa konajú pravidelne počas celého týždňa.

Kostol sv. Rodiny predstavuje príklad románskej sakrálnej architektúry

Kostol sv. Rodiny v Gáni predstavuje vzácny príklad románskej sakrálnej architektúry na Slovensku. Napriek množstvu úprav si zachoval svoj pôvodný charakter a jedinečné architektonické detaily. Vďaka nedávnej obnove a výskumu môžu návštevníci obdivovať tento skvost v plnej kráse a ponoriť sa do atmosféry stredoveku na okraji pokojnej dediny.

Kostol sv. Rodiny, Gáň Autor: Vladimír Miček

Kostol sv. Rodiny, Gáň Autor: Vladimír Miček


20. výročie Mestského múzea v Seredi – oslava histórie a kultúry


Mestské múzeum v Seredi, známe aj ako Fándlyho fara, si 1. mája 2024 pripomenie významné jubileum – 20 rokov od svojho založenia. Toto múzeum, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Občianskeho združenia VODNÝ HRAD, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a regiónu. Založenie múzea Múzeum bolo založené na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Od začiatku jeho prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. …


Continue reading  

Jarná rovnodennosť: Čas pre nové dobrodružstvá


Jarná rovnodennosť je výnimočným dňom v roku, kedy sa deň a noc vyrovnávajú. Tento astronomický úkaz má veľký význam nielen pre prírodu, ale aj pre cestovný ruch a turistiku. Zároveň symbolizuje príchod jari a s ňou spojené prebúdzanie prírody, ktoré láka ľudí von za novými zážitkami. Význam jarnej rovnodennosti pre cestovný ruch Tento deň je pomyselným štartom turistickej sezóny. S …


Continue reading  

Malý zvon z kaštieľa v Seredi zreštaurovali a zachránili


V 70. rokoch 20. storočia bol v komore nájomného bytu v západnej časti seredského kaštieľa objavený malý zvon. Vzácny nález Tento zvon slúžil v minulosti ako signálny nástroj pre grófov. Za čias baróna Ohrensteina sa ním ohlasovali návštevy. Rodina Behýlová ho venovala do zbierky mestského múzea. Svedok histórie Zvon, odliaty zo špeciálnej zliatiny nazývanej zvonovina, je dôležitým svedkom historických udalostí. …


Continue reading