Vzácny nález v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave


Trnavské historické zlatnícke remeslo sa môže pochváliť ďalším vzácnym artefaktom. Počas obnovy exteriéru severnej veže Baziliky sv. Mikuláša v Trnave bol objavený neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich. Informoval o tom Krajský pamiatkový úrad.

Nález sa podaril vďaka narušeniu murárskej plenty, ktorá odkryla dutinu v murive. V tejto dutine sa ukrýval vzácny kalich zabalený v papieri. Spôsob uloženia a miesto nálezu naznačujú, že kalich bol schovaný v nie príliš vzdialenej minulosti.

Popis konsekračného kalicha

Konsekračný kalich bol podľa nápisu na spodnej strane nohy vyrobený v roku 1520 a v roku 1627 prešiel renováciou. Základňa kalicha je šesťlupeňová, noha s guľovitým nodusom a košík kupy sú zdobené rôznymi technikami ako prerezávaný ornament, rytie, filigrán a strieborné rastlinné ornamenty s vsadenými červenými brúsenými kameňmi.

Na drieku nohy sa nachádza šesť figurálnych plastík, medzi ktorými možno identifikovať postavu vzkrieseného Ježiša Krista, dvoch svätcov alebo svätice v starovekom odeve, dvoch svätcov v rytierskom brnení a sväticu s korunou držiacu kríž alebo meč. Presná interpretácia atribútov svätých si bude vyžadovať podrobný ikonografický rozbor.

Počas obnovy exteriéru severnej veže Baziliky sv. Mikuláša v Trnave bol objavený neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich. Zdroj: KPÚ
Počas obnovy exteriéru severnej veže Baziliky sv. Mikuláša v Trnave bol objavený neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich. Zdroj: KPÚ

História kalicha

Kalich je spomenutý v inventári farnosti z roku 1857 ako najstarší kalich patriaci k liturgickému vybaveniu Baziliky sv. Mikuláša. Jeho identifikácia je istá vďaka zhodujúcemu sa nápisu na spodnej strane základne s popisom v inventarizácii.

Okolnosti nálezu vedú k domnienke, že kalich bol v stavbe ukrytý niektorým z vtedajších kňazov farnosti v polovici 20. storočia, počas obdobia potláčania a prenasledovania cirkví komunistickým režimom.

Existuje tiež možná súvislosť medzi schovaním tohto vzácneho kalicha a ukrytím pompéznej barokovej monštrancie od Jána Silášiho, ktorá bola nájdená vo vzduchovom kanáli organu na empore kostola v roku 2005.

Bazilika sv. Mikuláša, Trnava Autor: Vladimír Miček
Bazilika sv. Mikuláša, Trnava Autor: Vladimír Miček

Obnova dvojvežia a význam nálezu

Prebiehajúca obnova západného dvojvežia chrámu má za cieľ priblížiť kostol k jeho výrazu zo začiatku 15. storočia. Architektonicko-historický výskum prinesie nové poznatky o jeho stavebnému vývoji.

Hoci sa pri obnovách historických objektov často nachádzajú významné dobové detaily alebo umelecko-remeselné prvky, objav kalicha bol prekvapením. Tento nález nepochybne obohatí zbierku historických zlatníckych artefaktov v Trnave a prispeje k hlbšiemu poznaniu našej minulosti.

Počas obnovy exteriéru severnej veže Baziliky sv. Mikuláša v Trnave bol objavený neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich. Zdroj: KPÚ
Počas obnovy exteriéru severnej veže Baziliky sv. Mikuláša v Trnave bol objavený neskorogotický pozlátený, bohato zdobený kalich. Zdroj: KPÚ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>