Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať


Ochranárske združenie BROZ, ktoré sa venuje praktickej ochrane prírody, informovalo o začiatku záplav vnútrozemskej delty Dunaja.

Ochranári dosiahli úspech v ochrane prírody

Tento objem vody dlhodobo žiadali ochranári. Od soboty 2. marca sa postupne navyšovali prietoky cez nápustný objekt Dobrohošť. Tadiaľ prúdi voda do ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja, tzv. vnútrozemskej delty. Cieľom je napojiť túto vzácnu sústavu riečnych ramien a mokradí na dunajskú vodu.

Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ
Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ

Simulované záplavy ako jediný spôsob dotácie vodou

Územie vnútrozemskej delty je od postavenia Vodného diela (VD) Gabčíkovo prepojené s dunajskou vodou iba cez umelo vytvorený nápustný objekt. Simulované záplavy sú jediný spôsob, ako ho touto vodou výraznejšie dotovať. Aktuálna jarná simulovaná záplava je v poradí už deviata. Tak ako všetky doterajšie, aj táto je výsledkom množstva rokovaní medzi ochranármi, vodohospodármi a energetikmi.

Zvýšený prietok pomáha obnovovať ekosystém

Od soboty sa postupne prietok navýšil a aktuálne kumuluje na výške 120 m3/sekundu. Táto hodnota bude do územia prúdiť počas nasledujúcich 15 dní. Počas tohto obdobia sa naplnia mokrade a zaplavia sa lužné lesy. Zvýšený prietok pomôže vypláchnuť sedimenty z riečnych ramien. Vďaka tomu sa obnaží štrkové dno a zlepší sa infiltrácia vody do podložia.

Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ
Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ

Záplavy sa začali skôr kvôli posunu vegetačnej sezóny

Tento rok sa so záplavou začalo najskôr za posledné 4 roky. Dôvodom je výrazne posunutý začiatok jari a s tým súvisiaca posunutá vegetačná sezóna a sezóna rozmnožovania obojživelníkov. Cieľom je naplniť mokrade aj pre druhy, ktoré sa rozmnožujú skôr.

Petícia pomohla obnoviť simulované záplavy

V roku 2020 iniciovali ochranári petíciu, vďaka ktorej sa podarilo simulované záplavy znova obnoviť. Tie sa totiž niekoľko rokov nekonali, aj keď boli stanovené ako kompenzačné opatrenie pre tento vzácny ekosystém už počas výstavby VD Gabčíkovo. Záplavy sa dejú v úzkej spolupráci medzi BROZ, Štátnou ochranou prírody SR a Výskumným ústavom vodného hospodárstva. Za ich realizáciu a hladký priebeh vďačia aj podnikom Vodohospodárska výstavba a Slovenský vodohospodársky podnik.

Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ
Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ

Záplavy sú dôležité pre udržanie lužných ekosystémov

Ochranári sa z tejto záplavy tešia, pretože je to jediný spôsob, ako môžu lužné ekosystémy v tomto technicky ovplyvnenom území udržať pri živote. Ide o veľmi významné územie z hľadiska biodiverzity, pohlcovania uhlíka a ochladzovania. V čase klimatickej krízy a krízy biodiverzity je to jedna z dôležitých vecí, ktoré môžeme pre našu prírodu robiť.

Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ
Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať. Zdroj: BROZ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>