20. výročie Mestského múzea v Seredi – oslava histórie a kultúry


Mestské múzeum v Seredi, známe aj ako Fándlyho fara, si 1. mája 2024 pripomenie významné jubileum – 20 rokov od svojho založenia. Toto múzeum, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Občianskeho združenia VODNÝ HRAD, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a regiónu.

Založenie múzea

Múzeum bolo založené na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Od začiatku jeho prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. Prvým vedúcim múzea sa stal Julius Matis, podpredseda občianskeho združenia VODNÝ HRAD, ktoré navrhlo ideovú koncepciu múzea.

Rekonštrukcia a financovanie

Rekonštrukcia budovy bývalej Fándlyho fary na múzeum trvala len 7 mesiacov. Mesto zabezpečilo stavebné práce, no chýbali financie na vybavenie. Vďaka zbierke vyhlásenej občianskym združením a primátorom sa podarilo vyzbierať 300.000 slovenských korún. Podporu poskytol aj Trnavský samosprávny kraj a sponzori.

Fándlyho fara - Mestské múzeum, Sereď
Fándlyho fara – Mestské múzeum, Sereď

Expozície a spolupráca

Mestské múzeum v Seredi začínalo s troma stálymi expozíciami – archeologické nálezy z prehistórie regiónu a hradu Šintava, historické pohľadnice starej Serede a výtvarné diela. Neskôr pribudli ďalšie expozície v exteriéri a interiéri. Múzeum úzko spolupracuje s odborníkmi z rôznych oblastí a inštitúcií na Slovensku, v Česku a Maďarsku.

Zbierky a depozit

Vďaka darcom má múzeum v zbierke 1341 prírastkov predmetov kultúrnej hodnoty a spravuje 8657 predmetov. Múzejná knižnica eviduje 360 kníh. Mesto poskytlo múzeu nový priestor na zriadenie depozitu a bádateľne.

Oslavy jubilea

K 20. výročiu múzeum pripravuje podujatie v rámci Noci múzeí a galérií a odborný seminár s príspevkami o nových poznatkoch z histórie mesta. Tieto aktivity potvrdzujú význam Mestského múzea v Seredi ako dôležitej inštitúcie, ktorá uchováva a prezentuje bohatú históriu a kultúru regiónu.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>