TTSK vybuduje novú asfaltovú cestu ku Katarínke


Poslanci zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) schválili rozhodnutie, ktoré poteší všetkých milovníkov histórie a cykloturistiky. Krajská samospráva plánuje vybudovať asfaltovú cestu vedúcu ku kultúrnej pamiatke Kláštor Katarínka, čo výrazne uľahčí prístup k tomuto historickému miestu.

Základy a plány realizácie

Obec Dechtice vlastní pozemky, na ktorých sa nachádza súčasná prístupová cesta ku Katarínke. Táto cesta je momentálne iba spevnenou cestou, ktorá nie je dostatočne upravená pre potreby návštevníkov a turistov. Vydané stavebné povolenie a vypracovaná projektová dokumentácia pre asfaltovú komunikáciu dávajú zelenú plánovanej rekonštrukcii.

Spolupráca Trnavského kraja a obce Dechtice

Trnavský samosprávny kraj prejavil záujem realizovať túto zásadnú rekonštrukciu, ktorá zvýši kvalitu infraštruktúry a prístupnosť ku Kláštoru sv. Kataríny Alexandrijskej. Spolupráca medzi TTSK a obcou Dechtice bola uzavretá s cieľom dosiahnuť tento cieľ. Náklady na rekonštrukciu, odhadované na 360.000 eur, budú financované z rozpočtu TTSK na rok 2024.

Detailné finančné a právne usporiadanie

Pozemná komunikácia bude župou odkúpená za symbolickú cenu 1 euro, pričom projektovú dokumentáciu nadobudne bezodplatne. Pozemky pod komunikáciou si TTSK prenajme na 15 rokov za symbolickú cenu 1 €/rok. Po uplynutí tejto doby môže obec požiadať o prevod vlastníckeho práva ku komunikácii späť do svojich rúk.

Výhody pre návštevníkov a miestnu komunitu

Rekonštrukcia prístupovej cesty na asfaltovú komunikáciu výrazne zlepší prístupnosť a bezpečnosť pre všetkých návštevníkov smerujúcich ku Katarínke. Zlepšenie infraštruktúry pritiahne viac turistov, čo zvýši celkovú atraktívnosť tejto kultúrnej pamiatky. Výsledkom bude lepšie využitie potenciálu tohto historického miesta a prínos pre miestnu komunitu.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>