Rezort Piešťany: Je potrebné orientovať sa na zahraničné trhy


Minulý rok nám ukázal, že je potrebné orientovať sa naďalej na zahraničné trhy, ktoré do našej destinácie prinášajú viac peňazí,“ uviedla výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Rezort Piešťany Tatiana Nevolná v rámci hodnotenia uplynulej sezóny.

Štatistický úrad SR zverejnil údaje o kapacitách, návštevnosti a tržbách ubytovacích zariadení cestovného ruchu za minulý rok. „V celoslovenskom meradle sme v roku 2023 zaznamenali výrazný medziročný nárast prenocovaní, no ešte stále sme nedosiahli úroveň spred pandémie. Návštevnosť v piešťanskom regióne ukázala, že zahraniční návštevníci tam prinášajú viac peňazí než domáci, preto je dôležité naďalej sa orientovať na zahraničné trhy,“ povedala Nevolná.

Návštevníci Rezortu Piešťany prenocovali 561.444-krát

V roku 2023 strávili návštevníci v ubytovacích zariadeniach v členských samosprávach Rezortu Piešťany 561.444 nocí, čo je o 2,5 percent menej ako v roku 2022. Ak by sme mali porovnávať počet prenocovaní osôb nad 18 rokov, v takom prípade by bol medziročný prepad o 5,7 percenta, 18 366 prenocovaní vytvorili deti – osoby do 18 rokov.

Deti platia daň za ubytovanie od 1.1.2023 a od tohto termínu ich mesto eviduje v štatistikách prenocovaní. Slovenské liečebné kúpele Piešťany tvoria až 61 percent z celkového počtu prenocovaní v členských samosprávach Rezortu Piešťany.

Piešťany Autor: Vladimír Miček
Piešťany Autor: Vladimír Miček

Domácich návštevníkov bolo 63,5 percenta

Väčšinu prenocovaní v piešťanskom okrese zrealizovali domáci návštevníci, ktorých podiel na celkovom počte prenocovaní bol až 63,5 percenta. Zahraniční návštevníci tvorili 36,5 percenta prenocovaní. Najsilnejším obdobím v Piešťanoch sú letné prázdniny, najsilnejším mesiacom bol august, hneď po ňom júl. Najslabším obdobím je začiatok roka s najslabším mesiacom január a po ňom február,“ dopĺňa výkonná riaditeľka.

Príčiny poklesu počtu prenocovaní prisudzujeme viacerým okolnostiam. V roku 2023 sme sa všetci prestali obávať pandémie a cestovania po svete. Väčšina domácich strávila dovolenku v zahraničí a vynahradila si tak takmer tri roky strávené doma,“ pokračovala Tatiana Nevolná.

Zároveň sa s nárastom cien stávame cenovo porovnateľní s dovolenkami v zahraničí. V októbri sa začal vojnový konflikt v Izraeli, ktorý predčasne pozastavil priame letecké spojenie Tel Aviv – Piešťany. „Vzdialenejšie, no už aj európske štáty vnímajú Slovensko ako krajinu príliš blízko pri Ukrajine, v ktorej prebieha vojnový konflikt. Majú obavy, či je u nás bezpečne, keďže sme priami susedia. Na bezpečnosť našej destinácie sa nás často pýtali napríklad návštevníci veľtrhu v Nemecku, kde sme prezentovali Piešťany,“ upozornila, že dopad ruskej agresie na Ukrajine má vplyv aj na náš cestovný ruch.

Samosprávy vyzbierali na dani z ubytovania 925.000 eur

Z pohľadu vyzbieranej dane z ubytovania evidujú v Piešťanoch oproti roku 2022 nárast takmer o 15 percent. Členské samosprávy vyzbierali na dani z ubytovania takmer 925-tisíc eur. Tento nárast vyzbieranej dane za ubytovanie – aj napriek menšiemu počtu prenocovaní – je ovplyvnený zvýšením sadzby dane za ubytovanie platným od prvého januára 2023. A to z pôvodných 1,50 eura na 2 eurá na osobu a prenocovanie. A takisto zavedením sadzby dane za ubytovanie pre osoby do 18 rokov vo výške 10 percent z dane z ubytovania. To znamená 0,20 eura za dieťa do 18 rokov.

V roku 2023 sa ubytovalo v členských samosprávach viac ako 123-tisíc návštevníkov, čo je v porovnaní s predpandemickým rokom 2019 pokles o 8 percent, no v porovnaní s rokom 2022 ide o mierny nárast. Oproti roku 2022 prišlo aj k nárastu tržieb, pričom tržby zahraničných návštevníkov tvorili 44,63 percenta z celkových tržieb a tržby domácich návštevníkov 55,37 percenta z celkových tržieb okresu.

Keď si však porovnáme, že 68 percent zo všetkých domácich návštevníkov vytvorilo tržby vo výške 55,37 percenta a 32 percent zahraničných návštevníkov vytvorilo 44,63 percenta celkových tržieb, potom je zrejmé, že je dôležité orientovať sa i naďalej na zahraničné trhy. Nakoľko do destinácie prinášajú viac peňazí,“ upozorňuje Michal Bezák, predseda predstavenstva Rezortu Piešťany.

Top krajiny ČR, Nemecko a Izrael

Top štyri cieľové krajiny pre okres Piešťany, a tým aj pre celú destináciu Rezort Piešťany, sa medzi rokmi 2019, 2022 a 2023 nezmenili. Prvou je Slovenská republika (67,9 %), nasledujú Česká republika (12,7 %), Nemecko (4,8 %) a Izrael (2,4 %). Zaujímavosťou je, že ak by sme mali brať do úvahy top príjazdové krajiny v počte návštevníkov v Slovenských liečebných kúpeľov, ich poradie by sa menilo: (1) Slovenská republika, (2) Česká republika, (3) Izrael, (4) Nemecko a (5) Kuwait.

V počte prenocovaní Izrael dokonca predbehol Nemecko a Českú republiku a posunul sa na druhé miesto za Slovenskú republiku. Obrovským prínosom bolo zavedenie priamych letov medzi Piešťanmi a Tel Avivom. Ak by nenastal vojnový konflikt, určite by bol nárast Izraelských klientov omnoho väčší,“ povedala Nevolná.

Ako doplnila, zásluhu na náraste zahraničnej klientely má aj propagácia Piešťan na výstavách a veľtrhoch. „V roku 2023 sme sa zúčastnili na veľtrhoch a prezentáciách vo všetkých krajinách, odkiaľ zaznamenávame nárast hostí a ktoré sú našimi top príjazdovými krajinami, čo patrí k podpore propagácie destinácie a hľadaniu nových potencionálnych obchodných partnerov – Reisemesse Dresden v Nemecku, IMTM v Tel Avive v Izraeli, Arabian Travel Market v Dubaji, kde sa stretáva celý arabský svet a Holiday world v Prahe,“ vysvetlila riaditeľka organizácie.

Zároveň pripomína, že cestovný ruch vytvára až 29 percent svetovej ekonomiky. Preto by sme ho nemali vnímať len cez počet prenocovaní v destinácii. Cestovný ruch je potrebné brať do úvahy komplexne. Poskytuje prácu ľudom, priestor podnikateľom, a tým zvyšuje kvalitu života. Keď sa bude firmám a podnikateľom dariť, zosilnie ekonomika a celková odolnosť regiónu. Nevýhodou cestovného ruchu je skutočnosť, že je veľmi náchylný na rôzne globálne zmeny, ako napríklad pandémia alebo vojnové konflikty.

Počet návštevníkov v okrese Piešťany Zdroj: Rezort Piešťany
Počet návštevníkov v okrese Piešťany Zdroj: Rezort Piešťany

Rok 2023 v piešťanskom regióne v číslach

• V roku 2023 sa na území členských samospráv Rezortu Piešťany vyzbieralo 924 740,60 eur na dani z ubytovania. Pričom 98,40 % z celkovej vyzbieranej sumy tvorí daň z ubytovania vyzbieraná v meste Piešťany. Oproti minulému roku 2021 evidujeme 114,81 % nárast, oproti predpandemickému roku 2019 sme dosiahli hodnotu 114,56 %.

• V roku 2023 dosiahli členské samosprávy Rezortu Piešťany tržby za ubytovanie vo výške 26 936 684 Eur bez DPH. Oproti roku 2022 prišlo k nárastu o 124 %. Tržby zahraničných návštevníkov tvorili 44,63 % z celkových tržieb za ubytovanie. Tržby domácich návštevníkov 55,37 % z celkových tržieb za ubytovanie okresu.

• V členských samosprávach Rezortu Piešťany evidujeme 55 ubytovacích zariadení s 4671 lôžkami. Čisté využitie izieb je 53,5 %.

• Členské samosprávy Rezortu Piešťany tvoria 32% z celkového počtu návštevníkov, 46% z celkového počtu prenocovaní a 54% z celkových tržieb z ubytovania v celom Trnavskom kraji.

• Priemerný počet prenocovaní v piešťanskom okrese je 5,0 dňa, v Trnavskom kraji bola priemerná dĺžka prenocovania 3,4 noci.


Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>