Národný park Podunajsko: Budúcnosť visí na vlásku


Na juhozápade Slovenska sa rozprestierajú územia, ktoré mohli dostať štatút Národný park Podunajsko.

Plány na vytvorenie parku narazili na prekážky

Plány na jeho vytvorenie však narazili na významné prekážky. Minister životného prostredia Tomáš Taraba naznačil, že zriadenie parku je neisté. Podľa jeho slov, Slovensko má viac národných parkov než Rakúsko, avšak tie nespĺňajú ani základné medzinárodné normy. Minister upozornil na to, že súčasná zonácia vedie k ročným stratám v sume 24 miliónov eur.

Národný park Podunajsko mal chrániť vzácne územia

Národný park Podunajsko mal byť vyhlásený na území siahajúcom do viacerých okresov a mal sa stať desiatym národným parkom v krajine. Jeho zriadenie navrhoval bývalý minister životného prostredia Ján Budaj s cieľom ochrany podzemných vôd na Žitnom ostrove a nadviazania na ochranu prírody v susedných krajinách.

Verejnosť sa mohla vyjadriť k plánom

Diskusia o budúcnosti parku sa začala na verejnej diskusii, ktorá sa konala v Šamoríne. Predstavitelia regionálnej samosprávy aj občianska verejnosť mali príležitosť prezentovať svoje názory a pripomienky k plánom na zriadenie parku.

Zonácia parku bola kľúčovou otázkou

Národný park Podunajsko mal pokrývať plochu 18.000 hektárov, pričom do 50 percent územia malo byť bezzásahové. Exminister Budaj zdôraznil potrebu dosiahnuť vysoké percento ochrany a vyjadril presvedčenie, že zonácia je možné uskutočniť do dvoch rokov. Zároveň zdôraznil dôležitosť spolupráce s neštátnymi vlastníkmi pôdy.

Finančné a legislatívne výzvy

Vykupovanie pozemkov pre národný park je obmedzené kvôli finančným možnostiam ministerstva. Národný park mal v prvom rade zahrňovať štátne majetky, ktoré tvoria viac ako polovicu navrhovaného územia. Slovenský pozemkový fond by mohol byť nástrojom na získanie ďalších potrebných pozemkov.

Medzinárodné záväzky Slovenska

Vytvorenie parku má aj medzinárodný rozmer, pretože Slovensko musí posilniť ochranu území v rámci siete Natura 2000 na národnej úrovni. V opačnom prípade hrozia sankcie od Európskej komisie. Susedné krajiny už podobné opatrenia realizovali a Slovensko by malo nasledovať ich príklad.

Podpora z Česka a Rakúska

Projekt nového národného parku získal podporu zahraničných odborníkov. Riaditeľ českého Národného parku Podyjí a riaditeľka Národného parku Donau Auen v Rakúsku vyjadrili podporu iniciatíve, ktorá by mala prispieť k ochrane povodia Dunaja.

Národný park Podunajsko: Vznik čelí výzvam

Vytvorenie Národného parku Podunajsko sa stretlo s radou výziev. Od finančných obmedzení až po legislatívne prekážky. Otázka ochrany prírody je však naliehavá a diskusia o budúcnosti tohto územia bude pokračovať. Či sa Podunajsko stane národným parkom, je stále otvorené a vyžaduje si širšiu spoluprácu na všetkých úrovniach.

Most Chucka Norrisa, Dolná Streda Autor: Vladimír Miček
Ilustračné foto Autor: Vladimír Miček

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>