Kostol Svätého Michala v Gbeloch pribudol na zoznam kultúrnych pamiatok


Gbely, malebné mestečko na Záhorí, sa môže pochváliť novou kultúrnou pamiatkou. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nedávno vyhlásil Kostol svätého Michala Archanjela za národnú kultúrnu pamiatku. Tento impozantný chrám sa tak zaradil medzi ďalšie významné pamiatky v meste, ako sú napríklad súsošie Najsvätejšej Trojice, socha Panny Márie Immaculaty či reliéf sv. Rozálie v skalnom hrobe.

História kostola

Základný kameň Kostola sv. Michala archanjela bol položený v roku 1846. Po siedmich rokoch usilovnej práce bola novostavba, na ktorú štedro prispela aj cisárska rodina, v septembri 1852 slávnostne požehnaná. O rok neskôr bol v kostole osadený organ od známeho viedenského organára Jozefa Loypa.

Významné míľniky

Kostol prešiel počas svojej histórie mnohými významnými míľnikmi. V júni 1859 bol po dokončení vnútorných výzdob slávnostne posvätený biskupom Jozefom Viberom. Na druhý deň sa v kostole konala prvá sviatosť birmovania. Postupom času sa vo farnosti vystriedalo veľa kňazov a kaplánov, ktorí sa zaslúžili o zveľaďovanie chrámu, vydávanie publikácií či zavádzanie moderných vylepšení, ako napríklad elektriny či vodovodu.

Kostol svätého Michala archanjela, Gbely Autor: Vladimír Miček
Kostol svätého Michala archanjela, Gbely Autor: Vladimír Miček

Opravy a rekonštrukcie

Ako každá historická budova, aj Kostol sv. Michala archanjela v Gbeloch si vyžadoval pravidelnú údržbu a opravy. Vďaka úsiliu kňazov, dobrodincov a farníkov sa podarilo vykonať sanácie prasklín, maľovanie interiéru, vyhrievanie lavíc či odborné posúdenie statiky.

Vyhlásenie za kultúrnu pamiatku

Dňa 27. februára 2024 sa pre Kostol sv. Michala archanjela začala nová éra. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky ho vyhlásil za národnú kultúrnu pamiatku. Toto ocenenie je nielen veľkou cťou, ale aj záväzkom do budúcnosti.

Kostol je dôležitou súčasťou histórie a kultúry mesta

Kostol svätého Michala archanjela v Gbeloch je nielen architektonickým skvostom, ale aj dôležitou súčasťou histórie a kultúry mesta. Jeho vyhlásenie za národnú kultúrnu pamiatku je ocenením úsilia mnohých generácií, ktoré sa podieľali na jeho výstavbe, údržbe a zveľaďovaní. Vďaka tomu môže tento nádherný chrám aj naďalej slúžiť ako miesto duchovného a kultúrneho života pre všetkých obyvateľov Gbelov a okolia.

Kostol svätého Michala archanjela, Gbely Autor: Vladimír Miček
Kostol svätého Michala archanjela, Gbely Autor: Vladimír Miček

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>