Abrahám

Abrahám


Obec je obklopená úrodnou nivou rieky Gidry. Tá sa hadovito vinie krajinou, aby sa neďaleko juhovýchodného okraja obce spojila s Plevanským potokom a spoločne vliala do vôd Dudváhu.

Abrahámsky park