Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, Zlaté Klasy

V srdci obce Zlaté Klasy sa vypína monument, ktorý svojou majestátnosťou a históriou priťahuje pohľady nielen veriacich, ale aj milovníkov architektúry a histórie. Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, postavený v rokoch 1885 – 1886, je nielen duchovným centrom obce, ale aj jej najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou.


Historický vývoj a architektúra

Na mieste dnešného kostola stál pôvodne starý románsky chrám, ktorý bol neskôr nahradený neskorogotickým sakrálnym objektom. Súčasný kostol, postavený v duchu neorenesancie, vyniká svojou trojloďovou stavbou s polkruhovým ukončením presbytéria a charakteristickou predstavanou vežou. Veža kostola, dosahujúca výšku 42 metrov, dominuje obci a je viditeľná z diaľky. Interiér kostola zdobia nástenné maľby a neorenesančný hlavný oltár, ktoré svedčia o bohatej histórii a umení, ktoré sa v kostole ukrýva.

Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, Zlaté Klasy Autor: Vladimír Miček

Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, Zlaté Klasy Autor: Vladimír Miček

Pamiatková ochrana a rekonštrukcia

Kostol Svätého kríža je chránenou kultúrnou pamiatkou, ktorá prešla v priebehu rokov viacerými rekonštrukciami. Napriek tomu si zachoval svoju pôvodnú krásu a duchovnú atmosféru. Vnútorné zariadenie kostola, datované do konca 19. a začiatku 20. storočia, ako aj rokokové svietniky z 18. storočia, sú svedectvom dlhej histórie a kultúrneho dedičstva, ktoré kostol uchováva.

Súčasný stav a využitie

Dnes je kostol vo výbornom stave a naďalej slúži svojmu pôvodnému účelu – je miestom duchovného života a spoločenstva. S kapacitou viac ako 2000 veriacich je stále centrom duchovného života v obci.

Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, Zlaté Klasy Autor: Vladimír Miček

Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, Zlaté Klasy Autor: Vladimír Miček

Prístup a poloha

Kostol stojí takmer v strede Zlatých Klasov, čo umožňuje ľahký prístup veriacim aj návštevníkom. Jeho poloha v srdci obce podčiarkuje jeho význam ako duchovného, ale aj kultúrneho centra.

Rímskokatolícky kostol Svätého kríža je bezpochyby perlou Zlatých Klasov. Svojou architektúrou, históriou a duchovným významom predstavuje miesto, ktoré stojí za návštevu, či už hľadáte pokoj a duchovno, alebo obdivujete historické pamiatky a architektúru.

Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, Zlaté Klasy Autor: Vladimír Miček

Rímskokatolícky kostol Svätého kríža, Zlaté Klasy Autor: Vladimír Miček


K vodám Žitného ostrova bude premávať Cyklobus od vody k vode


Aj počas tohto leta vypraví Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj špeciálne upravený autobus – Cyklobus od vody k vode, ktorý odvezie cestujúcich z Dunajskej Stredy do Gabčíkova aj s ich bicyklami. Štartuje dvakrát denne z centra mesta, stojí pri autokempingu a pokračuje k vodnému dielu. Cyklobus od vody k vode sa vracia Cyklobus od vody k vode sa vráti …


Continue reading  

S Vesnou na vodu: Štvorica výletov odštartuje vodácku sezónu


Splavovanie je v Trnavskom kraji zážitkov čoraz populárnejšie, sezónu zaháji štvorica výletov S Vesnou na vodu. Podujatie S Vesnou na vodu vhodné aj pre deti S Vesnou na vodu sa už tretí raz vyberú milovníci splavov, aby na štyroch tokoch Trnavského kraja otvorili vodácku sezónu. Výlety po vodnej hladine si v deň štátneho sviatku – v stredu 1. mája 2024 …


Continue reading  

Vnútrozemská delta Dunaja sa začala zaplavovať


Ochranárske združenie BROZ, ktoré sa venuje praktickej ochrane prírody, informovalo o začiatku záplav vnútrozemskej delty Dunaja. Ochranári dosiahli úspech v ochrane prírody Tento objem vody dlhodobo žiadali ochranári. Od soboty 2. marca sa postupne navyšovali prietoky cez nápustný objekt Dobrohošť. Tadiaľ prúdi voda do ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja, tzv. vnútrozemskej delty. Cieľom je napojiť túto vzácnu sústavu riečnych ramien a …


Continue reading