Kostolík v Hájičku, Trstín

V Trstíne sa skrýva najstarší kostolík na Slovensku zasvätený Sedembolestnej Panne Márii – Kostolík v Hájičku.


Historický poklad Slovenska

Tento architektonický skvost má svoje korene hlboko v histórii, keďže kostolík v Hájičku a jeho základy boli položené už v 13. storočí. V pôvodnej funkcii farského kostola slúžil až do roku 1763, kedy po výstavbe nového kostola v dedine sa z neho stalo pútnické mariánske miesto.

Knižná spomienka na kostolík

Podľa profesora Róberta Letza, autora knihy “Sedembolestná Panna Mária v slovenských dejinách”, je tento kostolík, postavený v roku 1245, neskororománskym klenotom. Jeho patrocínium sa zameriava na mariánske motívy, pričom púte k soške Piety a zbožné obrady sú zaznamenané od druhej polovice 18. storočia.

Barokové dotyky a umelecké skvosty

V 17. storočí kostolík prešiel prestavbou, ktorá dodala interiéru barokový šmrnc – od veže až po sakristiu. Steny sú vyzdobené tromi freskami z roku 1945, dielom maliara Ďatelinku, ktoré zachytávajú významné postavy cirkevných dejín.

Rekonštrukcie a oživenie kostola

Kostol prešiel niekoľkými rekonštrukciami, pričom najrozsiahlejšia sa uskutočnila v roku 2000 s kompletnou výmenou strechy, opravou fasády a veže. Drevená zvonica s dvoma zvonmi dotvára malebný exteriér kostola.

Zázračná socha Panny Márie

V roku 1923 sa udialo slávnostné vrátenie sochy Panny Márie, ktorú farár Andrej Ďuriš označil za zázračnú. Po desaťročiach úschovy bola socha vrátená na svoje pôvodné miesto v Hájičku.

Krížová cesta a rozlúčka s Pannou Máriou

Krížová cesta z roku 1923, s reliéfmi z pieskovcového hořického kameňa, predstavuje umelecké dielo zachytávajúce umučenie Pána Ježiša. Pri vstupe do areálu vítajú návštevníkov súsošia s náboženskou tematikou a kaplnka so sochou Panny Márie pri studničke.

Pútnické zastavenie pre desaťtisíce

Kostolík bol v minulosti zástavkou pre desaťtisíce pútnikov, pričom ružová slávnosť, založená na počesť cností mladých panien, bola jednou z tradícií, ktoré zanechali významnú stopu v miestnej kultúre.

Významné dátumy a púte

Hlavná púť sa koná 15. augusta, na sviatok Nanebovzatia Panny Márie, a vedľajšie púte sú určené na ďalšie mariánske sviatky.

Kontakt a patrocínium

Pre tých, ktorí by chceli navštíviť tento historický skvost alebo sa dozvedieť viac, poskytujeme kontaktné údaje Rímskokatolíckeho farského úradu v Trstíne.

Kontaktná adresa: Rímskokatolícky farský úrad v Trstíne, telefón: 033/5589281, mail: farnost.trstin@abu.sk, www.trstin.fara.sk

Kostolík v Hájičku duchovným miestom aj historickou pamiatkou

Kostolík v Hájičku je nielen historickou pamiatkou, ale aj miestom duchovného pokoj a zbožnosti, ktoré vítajú každého návštevníka otvorenými bránami. Jeho románske a barokové prvky tvoria harmonický celok, ktorý pripomína bohatú minulosť a neustále pokračujúcu tradíciu viery na Slovensku.