Mlyn bratov Pilárikových, Skalica

Skalica, mesto bohaté na históriu a technické inovácie, ukrýva jeden výnimočný poklad – Mlyn bratov Pilárikových. Tento objekt je živou ukážkou technického pokroku a zároveň pripomienkou dávnej minulosti.


Od starého mlyna k modernému zázraku

Na mieste, kde kedysi stál starý mlyn, dnes stojí v tej dobe moderný trojposchodový mlyn s elektrickým pohonom. Jeho prevádzka začala 5. novembra 1927. Počas rokov prešiel mlyn niekoľkými úpravami, vrátane rozšírenia skladových kapacít. V roku 1939 došlo k významnej zmene, keď sa elektrický pohon vymenil za efektívnejší plynový.

Život v mlyne

Disciplína, poriadok a čistota boli charakteristické pre každodenný život v mlyne. Pracovalo tu obvykle štyri až päť ľudí na smene. Hlavnými produktmi boli pšeničná, ražná a jačmenná múka, detská krupica a krúpy. Kvalita múky bola prísne kontrolovaná, pričom sa dbalo na popolivosť, kyslosť a vlhkosť. Mlyn slúžil potrebám obyvateľov mesta a okolitých obcí, čo občas vyústilo do dlhých čakacích dôb na mletie.

Zmeny po znárodnení

V roku 1951 bol mlyn znárodnený a prešiel pod správu štátnych mlynárskych podnikov. V tomto období sa tu dokonca mlelo PVC, čo si vyžadovalo nepretržitú 24-hodinovú čistiacu službu. Po znárodnení sa zameriaval výhradne na obchodné mletie, keďže súkromný sektor už neexistoval. Nakoniec bol mlyn 30. júna 1962 zakonzervovaný a zatvorený.

Mlyn bratov Pilárikových ako technická pamiatka

Dnes je Mlyn bratov Pilárikových cenenou technickou pamiatkou s veľmi dobre zachovaným pôvodným zariadením. Ak si ho chcete pozrieť, je nutné sa vopred objednať v Turistickej informačnej kancelárii mesta Skalica.

Otváracie hodiny a vstup

Mlyn je prístupný verejnosti od mája do septembra každý piatok až nedeľu. V zimných mesiacoch, od októbra do apríla, je možné mlyn navštíviť len po predchádzajúcom ohlásení. Viac informácií získate na webovej stránke Turistickej informačnej kancelárii Skalica alebo kontaktovaním kancelárie priamo.