Pamiatková rezervácia Plavecký Peter

Pamiatková rezervácia v obci Plavecký Peter je unikátnou ukážkou tradičného ľudového staviteľstva z hliny, typického pre rovinaté oblasti Slovenska. Táto obec s bohatou históriou predstavuje sídelný typ hromadnej dediny, ktorá sa vyznačuje charakteristickým usporiadaním roľníckych a dlhých dvorov, vzniknutých v dôsledku tereziánskej regulácie.


História obce Plavecký Peter

Pamiatková rezervácia Plavecký Peter a samotná obec sa nachádza na severovýchode Záhorskej nížiny, na úpätí Malých Karpát, 31 kilometrov severovýchodne od Malaciek. Historické záznamy naznačujú, že obec vznikla v 11. až 12. storočí, keď na týchto územiach slúžili Polovci ako strážcovia hraníc Uhorského kráľovstva.

Sídelný typ hromadnej dediny

Historické jadro Plaveckého Petra tvorí dvojradová cestná dedina, ktorá sa v oblasti kostola šošovkovito rozširuje. Roľnícke dvory sú rozmiestnené jednostranne, pričom domy stoja kolmo na komunikáciu. Pred domom sa nachádza hospodárska budova s maštaľou a šopou pre zvieratá, za ním stojí stodola. Táto organická spojenosť obytného a hospodárskeho traktu je charakteristická pre celé západné Slovensko a má dlhú tradíciu.

V obci sa vyskytujú aj dlhé dvory, kde sú dva domy s príslušnými hospodárskymi budovami postavené za sebou. Tento jav je výsledkom tereziánskej regulácie, ktorá stanovila rozsah obecného intravilánu a zabránila jeho rozširovaniu. V minulosti takéto domy tvorili asi tretinu všetkých domov v obci Plavecký Peter.

Tradičné stavebné materiály a techniky

Domy sú tradične postavené z nepálenej tehly, pričom spodná časť stien je vymurovaná z kameňa. Predchodcom tehlových domov boli konštrukcie z hlinených “váľkov”. Od roku 1819 sa hlina stala ešte dostupnejším materiálom vďaka dekrétu, ktorý umožňoval výrobu tehál na predaj alebo osobnú potrebu.

Steny domov sú omietnuté hlinou a bielené vápnom, čo slúži ako ochrana aj dekorácia. Omietka je zdobená štukovými šambránami okolo okien, kvádrovaním na nárožiach a zuborezom pod rímsou. Sedlové strechy majú murovaný štít, ktorý je od čelnej steny oddelený rímsou s jedným radom škridiel. Niektoré domy majú štíty s barokovými alebo klasicistickými profiláciami.

Usporiadanie tradičných ľudových domov

Tradičné ľudové domy v obci Plavecký Peter sa vyznačujú troj- alebo štvorpriestorovým usporiadaním. Tieto priestory sú rozvrhnuté lineárne za sebou, typicky v konfigurácii izba – sieň – komora alebo izba – sieň – zadná izba – komora. V sieni, ktorá plnila funkciu čiernej kuchyne, sa nachádzal veľký otvorený komín a ohnisko, na ktorom sa pôvodne varilo na otvorenom ohni a neskôr bolo doplnené o sporák.

Mnohé stavby si zachovali pôvodné drevené trámové stropy s vyrytými dátumami svojho vzniku na prievlakoch. Novšia výstavba domov, charakteristická štvorcovým pôdorysom a plochými strechami, sa zvyčajne nachádza mimo historického jadra obce.

Pamiatková hodnota a ochrana

Napriek viacerým ničivým požiarom v minulosti si až 28 % domov v obci zachovalo všetky kľúčové prvky typické pre ľudové stavby daného regiónu a spĺňajú kritériá na vyhlásenie za kultúrne pamiatky. Viac než polovica (53 %) stavebného fondu v oblasti pamiatkovej rezervácie bola čiastočne zmodernizovaná, ale svojimi proporciami a celkovým vzhľadom stále podporuje historický charakter okolia.

Historický sídelný útvar je predmetom ochrany a starostlivosti, ktorá zahŕňa nielen historický pôdorys, hmotovú a priestorovú štruktúru zástavby, ale aj pamiatky ľudovej architektúry a historické prostredie vytvorené kostolom a prícestnými sakrálnymi plastikami.

Nové využitie a perspektívy

Objekty ľudovej architektúry sú často obývané staršou generáciou, no zároveň nachádzajú nové využitie ako rekreačné obydlia pre mestské obyvateľstvo. Plavecký Peter je zaradený medzi rekreačné dediny a jeho okolité prírodné prostredie poskytuje ideálne podmienky pre rozvoj individuálnej chalupárskej rekreácie. V súčasnosti 16 objektov v obci slúži na rekreačné účely, čo poukazuje na perspektívne využitie kultúrnych pamiatok v oblasti turizmu a rekreácie.

Ľudová architektúra predstavuje vzácny a zachovaný súbor stavieb

Ľudová architektúra v obci Plavecký Peter predstavuje vzácny a dobre zachovaný súbor typických západoslovenských stavieb. Obec je živým dokumentom stavebného vývoja slovenských dedín, ovplyvneného prírodnými podmienkami, hospodárskymi a právnymi okolnosťami minulosti.

Zachovaná urbanistická štruktúra a architektonický charakter celého súboru sú súčasťou nášho národného kultúrneho dedičstva a svedectvom životného štýlu, kreativity a zručností našich predkov. Cieľom vyhlásenia pamiatkovej rezervácie je vytvoriť podmienky pre trvalú, systematickú a efektívnu ochranu nielen jednotlivých objektov, ale predovšetkým celého sídelného útvaru.


Objavte tajomstvá kaštieľov a kúrií v Senici


Múzeum Senica pripravuje od 25. apríla do 18. mája 2024 jedinečnú výstavu Kaštiele a kúrie starej Senice, ktorá vás prenesie do čias dávno minulých. Výstava odhaľuje históriu honosných stavieb Počas takmer mesiaca budete mať príležitosť spoznať tajomstvá kaštieľov a kúrií, ktoré kedysi dotvárali charakter mesta Senica. Výstava vám populárno-náučnou a interaktívnou formou priblíži nielen históriu týchto honosných stavieb, ale aj …


Continue reading  

Slovenský líder v počte prenocovaní je zo Záhoria


Druhý najvyšší počet prenocovaní na Slovensku podľa priemernej dĺžky pobytu návštevníkov vykázala za minulý rok obec Smrdáky. Slováci v tejto malebnej dedinke neďaleko Senice strávili v priemere až 13,9 nocí. Údaje nedávno zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. KrasyTT.SK o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a Kopanice Martin Lidaj. Smrdáky lákajú domácich aj zahraničných návštevníkov Smrdáky …


Continue reading  

Lesopotulky – výlety, ktoré prekvapia, štartuje nová sezóna


Komentované prehliadky prírodných zaujímavostí Trnavského kraja zážitkov – Lesopotulky, sa konajú každú sobotu od 20. apríla do 1. júna 2024. V novej sezóne viac termínov Pre veľký záujem o výlety v sprievode odborníkov pridala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj niekoľko termínov. Turisti zamieria k prameňu Trnávky, objavia raky v Malých Karpatoch, ale čakajú ich aj dve novinky. Lístky …


Continue reading