Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany

Balneologické múzeum Imricha Wintera, umiestnené v historickom srdci Mestského parku v Piešťanoch, pozýva na pútavú cestu časom.


Hlavné sídlo múzea, nachádzajúce sa v pôsobivej budove Kúpeľnej dvorany, je domovom pre hlavné expozície, ktoré odhaľujú bohatú históriu a kultúru kúpeľníctva.

Zrod múzea a jeho zakladatelia

História múzea sa začína písať rukou zakladateľov – Imricha Wintera a Václava Vlka, ktorí sa rozhodli predstaviť návštevníkom kúpeľov bohatstvo miestnej kultúry, histórie a prírody. Ich snaha o zachytenie a prezentáciu ľudovej kultúry, archeologických nálezov a dejín kúpeľníctva viedla k otvoreniu múzea v roku 1928.

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany Autor: Vladimír Miček

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany Autor: Vladimír Miček

Významné osobnosti a rozvoj expozícií

Vďaka neúnavnej práci zakladateľov a podpore významných osobností, ako boli Janko Alexy či V. Vlk, sa expozícia múzea neustále rozrastala. Reinštalácia v rokoch 1932 – 1933 priniesla nové témy a rozšírila zbierky, čím múzeum získalo na svojej unikátnosti.

Propagácia a významní hostia

Múzeum v Piešťanoch prilákalo mnoho významných návštevníkov, vrátane panovníkov z Britskej Indie či slovenských umelcov a vedeckých kapacít. Tieto návštevy ešte viac umocnili význam múzea ako kultúrneho a historického centra regiónu.

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany Autor: Vladimír Miček

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany Autor: Vladimír Miček

Nové kapitoly a súčasnosť

Začlenením múzea pod Trnavský samosprávny kraj v roku 2002 a prírastkom nových expozícií, ako bola Pamätná izba Ivana Krasku či História kúpeľov a kúpeľníctva na Slovensku, múzeum otvorilo nové kapitoly svojej bohatej histórie. Zbierkové fondy múzea dnes odrážajú široké spektrum tém od dejín kúpeľníctva až po prírodné vedy.

Možnosť návštevy

Múzeum pozýva objaviť svoje bohatstvo od utorka do nedele, s lektorským výkladom a možnosťou prednášok. Ponúka tiež široký výber literatúry a suvenírov. Nechajte sa vtiahnuť do príbehu, kde história a kultúra ožívajú v každom kúte.

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany Autor: Vladimír Miček

Balneologické múzeum Imricha Wintera, Piešťany Autor: Vladimír Miček