Pevnosť Leopoldov

Leopoldov, malé mestečko na západe Slovenska, ukrýva vo svojich múroch bohatú históriu. Kedysi najsilnejšia pevnosť habsburského mocnárstva, dnes väznica s pohnutou minulosťou. Poďme sa spoločne ponoriť do príbehu tohto miesta, ktoré zohralo významnú úlohu v dejinách strednej Európy.


Pevnosť Leopoldov – vznik

V 17. storočí, keď Turci ohrozovali južné hranice Uhorska, sa cisár Leopold I. rozhodol vybudovať mohutnú pevnosť Leopoldov. Stavba sa začala 19. septembra 1665 pod vedením generála de Souchesa a prvého veliteľa pevnosti, plukovníka Jána Michala Ritcha. Približne 3000 remeselníkov a robotníkov pracovalo na výstavbe opevnenia v tvare hviezdy, inšpirovaného talianskymi hradmi.

Prvé skúšky ohňom

Pevnosť Leopoldov čelila svojej prvej výzve v roku 1678, keď kuruci vedení Tokolym obsadili takmer celé Slovensko. Leopoldov však odolal. Po porážke Turkov pri Viedni v roku 1683 sa stal veliteľom barón Henrich Kielmansegg. Počas vlády Márie Terézie slúžila pevnosť ako zásobáreň a sklad pre vojsko.

Pevnosť Leopoldov Zdroj: Mesto Leopoldov

Pevnosť Zdroj: Mesto Leopoldov

Od pevnosti k väznici

V 19. storočí stratil Leopoldov svoj vojenský význam. V roku 1855 cisár František Jozef I. rozhodol o prebudovaní pevnosti na väznicu. Tá bola zriadená v roku 1856 a stala sa najväčšou v Uhorsku. Spočiatku tu boli väznené aj ženy a správu prevzali milosrdné sestry sv. Vincenta z Garsternu.

Reformy Emila Tauffera

Významným medzníkom v histórii leopoldovskej väznice bolo pôsobenie Emila Tauffera, jedného z najslávnejších odborníkov a reformátorov trestníc v Európe. Zaviedol tzv. Írsky systém, ktorý sa zameral na nápravu a prípravu trestancov na život po prepustení. Trestanci pracovali v rôznych dielňach a závodoch v rámci väznice.

Pevnosť Leopoldov Zdroj: Mesto Leopoldov

Pevnosť Leopoldov Zdroj: Mesto Leopoldov

Moderná éra väznice

V druhej polovici 20. storočia prešla väznica Leopoldov mnohými zmenami. Modernizácia v 70. rokoch priniesla rozšírenie výrobných priestorov a zlepšenie podmienok pre odsúdených. Po spoločenských zmenách v roku 1989 čelila väznica vzbure väzňov a tragédii v roku 1991. Napriek tomu pokračovala vo svojej činnosti a ďalej sa rozvíjala.

Pevnosť Leopoldov je svedkom búrlivých dejín

Pevnosť a väznica je svedkom búrlivých dejín strednej Európy. Od obrany proti tureckej expanzii až po moderné väzenstvo, toto miesto si prešlo dlhú a zaujímavú cestu. Dnes slúži ako pripomienka našej histórie a výzva pre budúcnosť – aby sme sa poučili z minulosti a vybudovali spravodlivejšiu spoločnosť.

Pevnosť Leopoldov

Pevnosť Leopoldov


Neptún sa vrátil do Grotty v Zámockej záhrade v Hlohovci


V srdci Zámockej záhrady v Hlohovci sa ukrýva unikátny architektonický skvost – Grotta. Táto umelá jaskyňa, nachádzajúca sa pod prameňom vody vytekajúcim z pieskovcovo ílového masívu, je domovom vzácneho reliéfu boha Neptúna. Avšak, tento poklad sa stal terčom vandalov, čo viedlo k nevyhnutnej reštaurácii. Znovuzrodenie Neptúna Mesto Hlohovec zverilo reliéf do rúk talentovaného odborníka Františka Šmigrovského. Pod jeho vedením Neptún …


Continue reading  

Vážsky prológ: Nezabudnuteľná cyklojazda plná dobrodružstva a krásnych výhľadov


Už túto nedeľu, 24. marca 2024, sa uskutoční úžasný cyklistický zážitok s názvom Vážsky prológ. Táto nesúťažná cyklojazda ponúka skvelú príležitosť na pohyb, zábavu a spoznávanie nových miest a ľudí s rovnakou vášňou pre bicykel. Trasa a program Dobrodružstvo sa začína v malebnom mestečku Hlohovec, na železničnej stanici o 13:00 hod. Odtiaľ sa pelotón vydá na pútavú 44-kilometrovú cestu cez …


Continue reading  

Pamätná tabuľka sa vrátila na Hlohovský zámok


Po viac ako dvoch dekádach sa do kaplnky na Hlohovskom zámku vrátila dôležitá súčasť jej histórie. Pamätná tabuľka, ktorá bola pôvodne osadená po rekonštrukcii kaplnky v roku 1995, našla v týchto dňoch svoje miesto. Táto udalosť je významným míľnikom v dlhej histórii kaplnky, ktorá prešla obdobím obnovy aj zanedbávania. Hlohovský zámok – Cesta tabuľky a kaplnky v čase Kaplnka, ako …


Continue reading