Most na Trolaskoch, Leopoldov

Most na Trolaskoch, významný svojou historickou hodnotou aj architektonickou krásou, vznikol v rokoch 1665 až 1669.


História mosta: Od pevnosti k legendám

Jeho základy sa položili v čase, keď sa stavala pevnosť, a jeho hlavnou úlohou bolo spojiť západnú bránu s osadou, kde našli domov robotníci z pevnosti. Most sa týčil nad jedným z ramien Váhu, ktorý je známy svojimi bohatými meandrami.

Most na Trolaskoch, Leopoldov Autor: Vladimír Miček

Most na Trolaskoch, Leopoldov Autor: Vladimír Miček

Stavebná majestátnosť a výzvy

Piliere mosta, vyrobené z jemného pieskovca, si aj napriek veku zachovali relatívne dobrý stav. Odborníci však upozorňujú na zvetraný povrch, ktorý je spoločným problémom aj pre iné časti mosta, ako sú podperáky a klenby. Tento trojklenbový most pôvodne tvorili tehly, ktoré sú postupne nahradzované novou výplňou. Reštaurátori sa domnievajú, že súčasný vzhľad mosta je výsledkom neskorších úprav, pričom nadmurovka s korunnou rímsou pochádza z mladších období.

Most na Trolaskoch, Leopoldov Autor: Vladimír Miček

Most na Trolaskoch, Leopoldov Autor: Vladimír Miček

Život pod mostom a pomenovanie

Most si udržiaval svoju funkčnosť až do nedávnej minulosti. Ešte pred päťdesiatimi piatimi rokmi bolo možné vidieť pod jeho oblúkmi vo vysychajúcom ramene Váhu husi a kačice. Názov lokality, Trolasky, odkazuje na tvar pôvodného ramena rieky, odvodený z latinského slova “trulla”, čo znamená panvica. Tento latinský pôvod sa odráža aj v názvoch okolitých lokalít, ako je Paradajs, ktorý vznikol na základe bujnej vegetácie v okolí Váhu a je odvodený zo slova “paradiso”, teda raj.

Most Trolasky v minulosti, Leopoldov Zdroj: Mesto Leopoldov

Most na Trolaskoch v minulosti, Leopoldov Zdroj: Mesto Leopoldov

Súčasný stav a perspektívy

Dnes je most na Trolaskoch v dobrom stave a stále fascinuje svojou históriou a architektonickým významom. Ako svedok dávnych čias, kedy slúžil nielen ako spojnica medzi osadou a pevnosťou, ale aj ako miesto zhromažďovania pre miestnu faunu, most naďalej priťahuje pozornosť nielen historikov, ale aj cestovateľov hľadajúcich príbehy ukryté v kamenných konštrukciách.

Most na Trolaskoch tak zostáva nielen dôležitým svedkom minulosti, ale aj príkladom úspešnej konzervácie a adaptácie na súčasné potreby, čím si zachováva svoje miesto v srdciach tých, ktorí ho navštívia.

Most na Trolaskoch, Leopoldov Autor: Vladimír Miček

Most na Trolaskoch, Leopoldov Autor: Vladimír Miček