Kostol svätej Alžbety, Lehnice

Kostol svätej Alžbety v obci Lehnice je písomne doložený už od roku 1239. Jeho prítomnosť sa objavuje v historických dokumentoch, ako je Pázmányiho súpis a listina z roku 1390.


Archív bratislavskej kapituly aj légsky archív ukrývajú spisy o milodaroch pre farnosť a Kostol svätej Alžbety, ktoré odhaľujú jej dlhú a bohatú históriu.

Stavba a architektúra

Na konci 17. storočia začala vznikať nová podoba kostola pod záštitou arcibiskupa Szelepcsényiho. Nápis na víťaznom oblúku s dátumom 1679 svedčí o jeho iniciatíve a dokončení stavby po jeho smrti. Kostol je reprezentatívny príklad renesančnej architektúry, ktorá sa odzrkadľuje v mnohých arcibiskupom postavených kostoloch v okolí.

Umenie a interiér

Hlavný oltár zdobí majstrovsky vypracovaná socha maďarskej svätej Alžbety, ktorá je súčasťou neskoršej nadácie grófky Viczayovej. Príbeh sa spája s legendou o založení farností svätým Štefanom na počesť 12 apoštolov, avšak dokumenty potvrdzujú, že farnosť bola od začiatku zasvätená sv. Alžbete.

Kostol svätej Alžbety, Lehnice Autor: Vladimír Miček

Kostol svätej Alžbety, Lehnice Autor: Vladimír Miček

Kamenné reliéfy a náhrobné pamätníky

Vo vonkajšej stene kostola je umiestnený starší kamenný reliéf s vyobrazením ženy, ktorý pravdepodobne pochádza z pôvodného kostola. Významný je aj mramorový nápis na krypte rodiny Bacsákovej, ktorý nesie znaky heraldického pamätníka.

Uctievanie pamiatok

V 19. storočí zaznamenala farnosť viacero obnov a darov. Vdova Györgya B. Benyovszkého v roku 1819 nechala vytvoriť nový obraz na hlavný oltár, nahradzujúc poškodený obraz sv. Alžbety z roku 1722. Známa dobrodinka grófka Viczayová prispela k zveľadeniu kostola a šamorínskej nemocnice.

Významné artefakty

Hlavný oltár s dvojitými schodmi z červeného mramoru a tabernákulum na leštených kameňoch je dielom bratislavského sochára Mártona Rumpelmajera a jeho syna Jánosa. Pri práci na oltári objavili množstvo kostier, čo poukazuje na vnútorné pochovávanie v minulosti.

Kostol svätej Alžbety je nielen miestom bohoslužieb

Kostol svätej Alžbety je nielen miestom bohoslužieb, ale aj pokladnicou umenia a histórie. Jeho múry svedčia o viere a oddanosti komunity, ktorá sa stará o jeho zachovanie pre budúce generácie. Pre návštevníkov predstavuje vzácne miesto, kde môžu obdivovať historickú architektúru, umenie a pripomínať si legendy, ktoré formovali miestnu kultúru.

Kostol svätej Alžbety, Lehnice Autor: Vladimír Miček

Kostol svätej Alžbety, Lehnice Autor: Vladimír Miček