Šranecké piesky - Slovenská Sahara

Šranecké piesky, prezývané aj Slovenská Sahara, sa nachádzajú medzi Malými Karpatmi a riekou Morava vo vojenskom obvode Záhorie. Táto lokalita patrí medzi najrozsiahlejšie pieskové duny v strednej Európe. Podobné unikáty nájdete už len v Belgicku či Francúzsku.


Základné informácie

Šranecké piesky sa rozprestierajú na rozlohe takmer 1000 hektárov. Územie bolo vyhlásené za chránený areál v roku 2012 a patrí do Chránenej krajinnej oblasti Záhorie. Na území areálu platí 3. stupeň ochrany. Pieskové dopadové plochy sa dodnes využívajú na vojenskú činnosť.

Fauna a flóra

Vďaka vojenskej činnosti sa zachovávajú životne dôležité biotopy. Lokalita je známa pre rôzne vzácne živočíchy, ako sú bocian čierny, dudok chochlatý, lelek európsky, roháč veľký, jašterica zelená, mravcolevy a modráčik čiernoškvrnný. Z rastlín tu nájdete tezdálku piesočnú aj lykovec voňavý.

<yoastmark class=

Ochrana územia

Účelom vyhlásenia chráneného areálu je zabezpečenie ochrany biotopov európskeho významu, ako sú teplomilné ponticko-panónske dubové lesy na spraši a piesku, vnútrozemské panónske pieskové duny a vresoviská. Chránia sa tu aj biotopy národného významu, ako sú kyslomilné borovicové a dubovo-borovicové lesy, druhy európskeho významu a druhy národného významu.

História

Umelo vysadené borovicové lesy, ktoré pieskové duny obkolesujú, dala vysadiť ešte Mária Terézia, aby sa púšť z viatych pieskov viac nerozširovala. Pred nasadením Afrikakorpsu v Afrike počas druhej svetovej vojny testoval generál Erwin Rommel pripravenosť a priechodnosť vojenskej techniky v náročných pieskových podmienkach. Tieto skúšky sa odohrávali počas zimy 1940 až 1941 na Slovensku, konkrétne v oblasti Šraneckých pieskov. Cieľom bolo overiť schopnosti techniky a pripraviť sa na boje v púštnom prostredí severnej Afriky. Rommel týmito testami zabezpečil, aby jeho jednotky boli čo najlepšie vybavené a pripravené na nadchádzajúce ťaženia proti Spojencom. Skúsenosti získané na slovenských pieskoch sa neskôr ukázali ako neoceniteľné počas bojov v Afrike.

<yoastmark class=

Návšteva Šraneckých pieskov

Nakoľko tu stále prebiehajú vojenské cvičenia, vstup nie je povolený každý deň. Pre časť, kde je umožnený vstup, platia časové limity. Ich rozpis nájdete na stránke Ministerstva obrany SR. Pri návšteve lokality buďte obozretní a dodržiavajte všetky pokyny.

Ako sa dostať do Šraneckých pieskov

Zaujímavá trasa vedie cez Lozorno, Rohožník do Plaveckého Mikuláša, kde odbáčate smerom na Lakšársku Novú Ves. Zo Senice je to potom smer Borský Mikuláš. Oboma smermi sa dostanete na voľnú plochu pri Slovenskej púšti.

<yoastmark class=

Šranecké piesky sú rajom, ktorý mnoho ľudí nepozná

Šranecké piesky sú rajom, ktorý mnoho ľudí nepozná. Keď ho však spoznáte, nebudete sa stačiť diviť nad lokalitou, ktorá má európsky význam a neskutočné bohatstvo fauny a flóry. Je to taká malá oáza v púšti, kde si každý príde na svoje.


Slovenský líder v počte prenocovaní je zo Záhoria


Druhý najvyšší počet prenocovaní na Slovensku podľa priemernej dĺžky pobytu návštevníkov vykázala za minulý rok obec Smrdáky. Slováci v tejto malebnej dedinke neďaleko Senice strávili v priemere až 13,9 nocí. Údaje nedávno zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky. KrasyTT.SK o tom informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Záhorie a Kopanice Martin Lidaj. Smrdáky lákajú domácich aj zahraničných návštevníkov Smrdáky …


Continue reading  

Lesopotulky – výlety, ktoré prekvapia, štartuje nová sezóna


Komentované prehliadky prírodných zaujímavostí Trnavského kraja zážitkov – Lesopotulky, sa konajú každú sobotu od 20. apríla do 1. júna 2024. V novej sezóne viac termínov Pre veľký záujem o výlety v sprievode odborníkov pridala Krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj niekoľko termínov. Turisti zamieria k prameňu Trnávky, objavia raky v Malých Karpatoch, ale čakajú ich aj dve novinky. Lístky …


Continue reading  

Záhorie a Kopanice spájajú sily v cestovnom ruchu


Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Záhorie rozširuje svoje aktivity na myjavské kopanice a mení názov na OOCR ZÁHORIE a KOPANICE. Spolupráca dvoch regiónov prináša aj nový názov organizácie, ktorý jednomyseľne schválili delegáti valného zhromaždenia v piatok 1. marca v Stupave. Prirodzené spojenie prepojených regióniov Vznik spoločnej Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) ZÁHORIE a KOPANICE predstavuje prirodzené spojenie dvoch geograficky a kultúrne prepojených …


Continue reading