Kostol svätého Vavrinca, Lakšárska Nová Ves

Lakšárska Nová Ves je domovom rímsko-katolíckeho kostola svätého Vavrinca, ktorý svojou majestátnou siluetou dominuje okolitej krajine.


Kostol svätého Vavrinca sa dvíha na návrší s nadmorskou výškou 254 metrov, čo umožňuje jeho výnimočnosť vidieť na míle ďaleko. Jeho opevnený obranný múr s typickými strieľňami je dôkazom bohatej histórie.

Ochrana a uchovanie kultúrneho dedičstva

Od roku 1968 je kostol chránenou kultúrnou pamiatkou, čím sa zvýraznila jeho významná úloha v slovenskom kultúrnom dedičstve. Jednoloďová stavba s presbytériom, valenou klenbou a lizénovými rámovaniami je dôkladne popísaná v súpise pamiatok Slovenska.

Výstavba vďaka sile spoločenstva

Kostol bol vybudovaný v roku 1729 z iniciatívy miestnych občanov a pod duchovným vedením kňaza Martina Markoviča. Veriaci sa spojili a v rekordnom čase jedného roku dokončili jeho výstavbu. Slávnostné požehnanie sa uskutočnilo 10. augusta 1730, na deň jeho patróna svätého Vavrinca.

Robustná architektúra a materiály

Kostol je vybudovaný z kvalitných materiálov – kameňa a pálených tehál. Veža, dosahujúca výšku viac ako 32 metrov, je domovom pre tri zvony, ktoré boli do kostola dodané v rôznych obdobiach. Dvojica kamenných stĺpov v interiéri nesie široký chór, vytvorený z rovnakých materiálov ako celá stavba.

Interiér oživený umením a históriou

Vnútorný priestor kostola je bohatý na umenie, kde sa miešajú romantické, novogotické a renesančné prvky. Zachovalo sa tu 22 lavíc s ornamentikou, drevený kríž a baptistérium. Hlavný oltár spolu s bočnými oltármi vytvára harmonický celok, doplnený o obrazy svätého Vavrinca a Blahoslavenej Panny Márie, ktorý bol objavený počas renovácie.

Pútavé detaily interiéru

Sochy Panny Márie a Božského srdca stoja tam, kde kedysi boli kazateľnica a kríž. Krížová cesta, dar trnavského kanonika, zdobí steny kostola. Na klenbe nad lavicami je obraz Poslednej večere a na stenách sú portréty svätých. Pod chórom nájdeme sochy a spovednicu s obrazom sv. Terézie.

Vstup do svätyne

Pri vstupe do kostola vítajú návštevníkov pôvodné drevené dvere a historický portál, ktoré sa stali nielen ochranou, ale aj súčasťou estetického vzhľadu.

Kostol svätého Vavrinca je duchovným centrom pre obyvateľov Lakšárskej Novej Vsi a zároveň významnou súčasťou kultúrneho dedičstva. Návšteva tohto miesta ponúka nielen duchovné obohatenie, ale aj estetický zážitok z autentického umenia a architektúry.