Vodný Mlyn – Némethov mlyn, Jelka

Na brehu Malého Dunaja, v srdci juhozápadného Slovenska, sa nachádza fascinujúca technická pamiatka - vodný mlyn v Jelke.


Vodný Mlyn – Némethov mlyn, ukrytý v malebnom zákutí obce Jelka, predstavuje významnú súčasť nášho kultúrneho dedičstva. Prístup k nemu vedie prašnou poľnou cestou, čo dodáva návšteve autentický zážitok.

Rekonštrukcia a nový život mlyna

Od 18. mája 2019 sa návštevníci môžu tešiť na zrekonštruovaný vodný mlyn aj skanzen, vďaka projektu cezhraničnej spolupráce INTERREG Slovenská republika – Maďarsko. Tento projekt, zameraný na objavovanie krás Malého a Mošonského Dunaja, priniesol mlynu nový život a návštevníkom jedinečnú príležitosť nahliadnuť do minulosti.

História mlynárstva na Malom Dunaji

Rozvoj vodných mlynov v našej oblasti bol ovplyvnený priaznivými prírodnými a hospodárskymi podmienkami. Podunajská nížina s bohatstvom vodných tokov umožnila rýchly rozvoj týchto remeselných zariadení. V 19. storočí sa na Malom Dunaji nachádzalo niekoľko desiatok lodných mlynov.

Oživenie mlyna Jozefa Németha

Medzi týmito mlynmi vyniká obnovený mlyn, ktorý kedysi patril rodine Némethovcov. Jeho história siaha do roku 1894, kedy bol prvýkrát dokumentovaný. Vďaka rekonštrukcii sa podarilo zachovať mnohé pôvodné prvky, vrátane drevenej mlynice a technologického zariadenia, ktoré odhaľuje tajomstvá mlynárskeho remesla.

Súčasnosť a budúcnosť mlyna

Dnes je vodný mlyn v Jelke nielen pamiatkou minulosti, ale aj miestom, kde sa stretáva história s prítomnosťou. Jeho rekonštrukcia a revitalizácia sú svedectvom úcty k nášmu kultúrnemu dedičstvu a zároveň prísľubom, že tento unikátny kus histórie bude zachovaný pre budúce generácie.

Cieľ projektu a jeho prínos pre región

Projekt, v rámci ktorého bol mlyn rekonštruovaný, pomáha nielen zachovať historické dedičstvo, ale aj zvyšuje atraktívnosť regiónu pre turistov. Vďaka tomuto úsiliu vznikajú nové možnosti pre rekreačnú, vodácku a cykloturistiku, ktoré prilákajú návštevníkov nielen zo Slovenska a Maďarska, ale aj z iných krajín.

Praktické informácie pre návštevníkov

Vodný mlyn v Jelke je otvorený pre verejnosť a ponúka pohľad do minulosti spolu s možnosťou objaviť krásy okolitej prírody. Návštevníci sa môžu tešiť na zaujímavé expozície a prehliadku, ktoré sú dostupné počas letnej aj zimnej sezóny. Pre viac informácií alebo v prípade záujmu o sprievodcovské služby je možné kontaktovať správcu mlyna na telefónnom čísle 0905 133 095.

Vodný mlyn v Jelke je tak nielen svedkom histórie, ale aj miestom, kde sa história stretáva s prítomnosťou a ponúka návštevníkom jedinečné zážitky a spomienky, ktoré si odnesú so sebou.