Zemný hrádok Horné Janíky

Miesto známe ako Zemný hrádok Horné Janíky oplýva charakteristickými rysmi stredovekých opevnených hrádkov, známych ako motte.


Tieto sú vizuálne výrazné vďaka valu, ktorý bol vytvorený okolo vyvýšeniny a naplnený hlinou, a tiež priekope. Tieto hrádky, ktoré sa začali stavať na území dnešného Slovenska už v 12. storočí, slúžili ako sídla nižšej šľachty, a teda takzvaných zemepanských sídel. Boli konštruované s dôrazom na obranný charakter. Využívali strategické pozície napríklad na križovatkách, brodov alebo priesmykoch.

Zemný hrádok v Janíkoch nie je výnimkou. Jeho opevnená plocha má priemer približne 40 metrov. Okolo jeho celého jadra sa nachádza nepretržitý val vysoký 4 až 4,5 metra. Pri jeho výstavbe sa využila dominujúca terénna vyvýšenina, ktorá slúžila ako centrum opevnenia. Na tejto vyvýšenine sa nachádza praveká mohyla pochádzajúca z doby halštatskej (8. až 5. storočie pred Kristom) a dve nádoby z nej uložené v múzeu v Dunajskej Strede.

Pôvodná podoba tohto objektu bola čiastočne zmenená, najmä v dôsledku výstavby kostola v roku 1914. Predtým na tomto mieste stála kaplnka z roku 1744. Zemný hrádok v Janíkoch sa radí medzi najlepšie zachované stredoveké zemné opevnenia postavené na rovinatom teréne.

Aj keď písomné pramene neuvádzajú konkrétne informácie o tomto hrádku, na základe analógii a historických údajov je možné ho datovať do 13. až 14. storočia. Skupina historikov však má iný názor. Tvrdí, že hrádok bol postavený až v 17. storočí ako ochrana pred tureckými inváziami.