Holíčsky zámok, Holíč

Holíčsky zámok sa vypína na mieste, kde kedysi stál vodný nížinný hrad z 11. storočia. Jeho kamenné základy položila v roku 1241 rodina Arpádovcov.


Prehliadka zámku

Počas návštevy zámku majú návštevníci jedinečnú príležitosť nahliadnuť do interiérov Mestského múzea, ktoré ukrýva cenné historické artefakty a dokumentuje bohatú minulosť mesta. Okrem toho je súčasťou prehliadky aj Čínska sála, ktorá vyniká svojím exotickým dekorom a evokuje ducha diaľok. Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie je ďalšou perlou zámku, jej sakrálne priestory pôsobia pokojne a sú miestom duchovnej pokoje.

Zážitkom je tiež prehliadka pivníc a podzemných chodieb, kde sa návštevníci môžu ponoriť do tajomnej atmosféry a dozvedieť sa viac o histórii a využití týchto priestorov v minulosti. Každá časť zámku odkrýva časť z jeho dlhej a fascinujúcej histórie, pričom návštevníkom poskytuje vzdelávací zážitok plný objavov.

Hospodárske budovy a atrakcie

V areáli zámku sú sprístupnené aj hospodárske budovy, kde nájdeme aj Zámockú vináreň či kaviareň s turistickým informačným centrom. Koniarne čakajú na rekonštrukciu a ľavý depozit dnes slúži ako galerijný priestor. Bylinková záhrada a možnosť člnkovania počas leta sú ďalšími lákadlami pre návštevníkov.

Múzeum

V roku 1992 otvorilo svoje brány múzeum, ktoré začalo ako pobočka Záhorského múzea v Skalici. Pôvodne umiestnené v historickej budove manufaktúry na Bernolákovej ulici, múzeum sa pýšilo rozsiahlou zbierkou keramiky, ktorá reflektovala bohatú remeselnú tradíciu regiónu.

Nová kapitola v zámku

V roku 2005 sa múzeum presunulo do priestorov reprezentatívneho zámku, kde sa prezentácia jeho expozícií posunula na novú úroveň. Okrem keramiky sa múzeum začalo sústrediť aj na ďalšie aspekty miestneho dedičstva, a to konkrétne na remeslá a poľnohospodárske stroje, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou histórie tohto kraja.

Poľovníctvo – aristokratická zábava a dedičstvo

S Holíčom je neodmysliteľne späté aj poľovníctvo, ktoré malo významné miesto v živote Habsburgovcov. František Štefan Lotrinský, cisár Svätej ríše Rímskej, si obzvlášť obľúbil poľovačky v týchto končinách. Holíč s jeho okolím mu poskytoval ideálne prostredie pre túto šľachtickú zábavu.

Neďaleko Holíča, v Kopčanoch, vybudovali Kačenáreň s priľahlým rybníkom, kde sa chytali divé kačice. Tieto boli následne puštené do prírody na poľovačky, čo zaručovalo vždy úspešný lov. Okrem toho sa niektoré z nich dostali až na cisársky dvor, kde slúžili ako pochúťka pre jeho obyvateľov.

História zámku

Holíč, malé mesto s bohatou históriou, sa prvýkrát písomne spomína v roku 1205. V tejto dobe sa na území nachádzal drevený vodný hrad, ktorý bol významným strategickým bodom. Prvým známym majiteľom tohto panstva bol komes Kemyn, ktorému ho daroval kráľ Ondrej II.

Vývoj panstva v stredoveku

V 13. storočí Holíč zasiahli nájazdy Tatárov a česko-uhorské konflikty. V tomto období panstvo prevzal Kemynov syn Vavrinec a neskôr v roku 1291 Abrahám Rúfus. Abrahám však neodolal náporu vojsk Matúša Čáka Trenčianskeho a počas jeho vlády prešlo panstvo významnými zmenami, vrátane výstavby gotického paláca.

Éra Luxemburgovcov a Czoborovcov

Neskôr sa Holíč dostal do rúk Luxemburgovcov a v roku 1392 ho Žigmund daroval Ctiborovi zo Ctiboríc. Po Ctiborovej smrti sa majetok vrátil späť do rúk Luxemburgovcov. V roku 1489 kráľ Matej Korvín zálohoval panstvo bratom Imrichovi a Martinovi Czoborovcom. Napriek ich snahám o predaj a úhradu investícií do opráv, Vladislav Jagelovský ich plány neuznal a panstvo zostalo v rukách Czoborovcov, ktorí ho premenili na renesančnú protitureckú pevnosť.

Boje o panstvo a Jozef Czobor

V 16. storočí sa panstvo stalo predmetom súdnych sporov medzi rodinami Bakičovcov, Révaiovcov, Šlikovcov a potomkami Martina Czobora. Napriek tomu sa Czoborovcom podarilo panstvo udržať. Jozef Czobor, posledný z rodu, sa zadlžil a v roku 1736 predal panstvo Františkovi Štefanovi Lotrinskému.

Dôvody kúpy panstva Františkom Štefanom Lotrinským

František Štefan Lotrinský uvidel v Holíči príležitosť pre investíciu z viacerých dôvodov. Kúpil ho pre jeho lacnosť kvôli zadlženosti predchádzajúceho majiteľa, výhodnú polohu blízko Viedne, strategickú polohu na trojhraničí, úrodnú pôdu vhodnú na poľovníctvo a možnosť podnikania, ako napríklad výroba fajanse a kartúnka v Šaštíne.

Rozvoj za Habsburgovcov

Po kúpe panstva František Štefan začal s jeho rozvojom. V krátkom čase sem prilákali cudzincov a úradníkov, začali sa stavebné a obnovovacie práce na hospodárskych budovách, v Kopčanoch vybudovali pálenicu a pivovar a rozbehli prestavbu zámku. Holíč sa stal obľúbeným miestom pre Františka aj pre Máriu Teréziu, ktorá tu pobývala viac ako 30-krát.

Zámok a mesto v 19. a 20. Storočí

V 19. storočí panstvo prosperovalo, avšak po smrti Františka Štefana už Mária Terézia do Holíča chodila menej často. V roku 1908 prešli priestory zámku pod vojenskú správu. Prvú svetovú vojnu panstvo prežilo bez zásadných škôd. Po rozpade monarchie bol zámok skonfiškovaný a spravovali ho štátni zamestnanci, ktorí však nezabránili rabovaniu.

Zámok Holíč dnes

Počas prvej Československej republiky sa v zámku nachádzala meštianska škola a neskôr poľnohospodárske učilište. V roku 1945 bol zámok poškodený ustupujúcimi nemeckými vojskami. Napokon, v roku 1970 bol zámok vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku, čím sa potvrdila jeho významná historická hodnota. V súčasnosti sa mesto snaží neustále zámok zveľaďovať a postupne rekonštruuje všetky jeho časti.

Holíčsky zámok – pôsobivá spomienka na históriu a kultúru regiónu

Dnes Holíčsky zámok stojí ako pôsobivá spomienka na bohatú históriu a kultúru tohto regiónu. Návštevníci majú možnosť nahliadnuť do minulosti a objaviť krásu starodávnych remesiel a aristokratického životného štýlu, ktorý tu kedysi vládol. Holíčsky zámok je tak ideálnym miestom pre každého, kto sa chce ponoriť do histórie a zároveň zažiť príbeh, ktorý prežíva až do súčasnosti.