Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Vlastivedné múzeum v Hlohovci sa nachádza v budove bývalého františkánskeho kláštora na Františkánskom námestí. Múzeum ponúka návštevníkom možnosť spoznať históriu mesta a okolia prostredníctvom rôznorodých expozícií.


História kláštora

Kláštor bol založený v roku 1492 zemepánom Vavrincom Ujlakym s cieľom upevniť katolícku vieru v regióne. Počas reformácie v roku 1576 boli františkáni vyhnaní a budova vypálená. Rekonštrukcia sa uskutočnila až v roku 1637 počas protireformácie, kedy kláštor získal súčasný štvorcový pôdorys. Františkáni pôsobili v kláštore až do roku 1950, kedy bol rád zrušený. Od roku 1959 sa v budove nachádza Vlastivedné múzeum a po roku 1990 sa časť františkánov do kláštora vrátila.

Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Stále expozície

Vyhliadková veža Hlohovec

Návštevníci majú možnosť sezónne navštíviť vyhliadkovú vežu kostola sv. Michala Archanjela a prezrieť si expozíciu historických fotografií a vyobrazení Hlohovca.

Expozícia historického portrétu a grafiky

V severnej chodbe prvého podlažia sa nachádza expozícia olejomalieb a grafík, z ktorých mnohé pochádzajú z hlohovského zámku a zobrazujú členov rodu Erdödiovcov a panovníkov.

Archeológia

Expozícia archeológie predstavuje nálezy z výskumov v Hlohovci a okolí, od pravekých zvierat až po príchod Starých Maďarov. Je rozdelená do troch miestností podľa archeologických období.

Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Ľudový odev

Expozícia ženského ľudového odevu približuje spôsob obliekania v minulosti. Mužský ľudový odev zanikol skôr v súvislosti s odchodom mužov do vojny, za prácou a vysťahovalectvom.

Prírodovedná expozícia

Jedna z najstarších expozícií múzea z roku 1971 predstavuje živočíchy vyskytujúce sa v oblasti medzi Malými Karpatami a Považským Inovcom, vrátane vtákov, hlodavcov, obojživelníkov, plazov a ďalších zástupcov fauny.

Františkáni na Slovensku

Unikátna expozícia mapuje pôsobenie františkánov na Slovensku od ich príchodu v 13. storočí až po súčasnosť. Je rozdelená do desiatich tematických celkov.

Porcelán, kamenina a sklo v ľudovom prostredí

Expozícia predstavuje porcelán a kameninu, ktoré prenikali do ľudového prostredia koncom 19. storočia. Vystavené sú rôzne úžitkové predmety, sošky svätých a zvykoslovné formy na pečivo.

Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Refektár

Bývalá kláštorná jedáleň so štukovou renesančno-barokovou výzdobou z roku 1648 obsahuje cenné exponáty z hlohovského zámku a meštianskych domov, ako napríklad intarzovanú barokovú skriňu či rokokovú komodu.

Vlastivedné múzeum ponúka pestrú paletu expozícií

Vlastivedné múzeum v Hlohovci ponúka návštevníkom pestrú paletu expozícií, ktoré mapujú históriu a kultúru regiónu. Od archeologických nálezov cez ľudový odev až po pôsobenie františkánov na Slovensku. Múzeum je otvorené od utorka do piatka od 8:00 do 16:00 a cez víkendy od 13:00 do 18:00. Vstupné je 1,20€ pre dospelých, 0,80€ pre deti, študentov, ZŤP a dôchodcov, pričom deti do 6 rokov majú vstup zdarma.

Vlastivedné múzeum, Hlohovec

Vlastivedné múzeum, Hlohovec


Nový rozmer zážitku na vyhliadke Šianec


Vyhliadka Šianec v Hlohovci sa môže pochváliť novou infotabuľou, ktorá obohacuje výletnícky zážitok pre návštevníkov. Prepojenie histórie a moderného turizmu Táto novinka vznikla vďaka spolupráci medzi mestom Hlohovec a Vlastivedným múzeom v Hlohovci. Pridáva tak nový rozmer k poznávaniu a užívaniu krás tohto malebného miesta. Pôvodná tabuľa z roku 2005 už nespĺňala estetické a informačné požiadavky, preto bolo potrebné ju …


Continue reading  

Neptún sa vrátil do Grotty v Zámockej záhrade v Hlohovci


V srdci Zámockej záhrady v Hlohovci sa ukrýva unikátny architektonický skvost – Grotta. Táto umelá jaskyňa, nachádzajúca sa pod prameňom vody vytekajúcim z pieskovcovo ílového masívu, je domovom vzácneho reliéfu boha Neptúna. Avšak, tento poklad sa stal terčom vandalov, čo viedlo k nevyhnutnej reštaurácii. Znovuzrodenie Neptúna Mesto Hlohovec zverilo reliéf do rúk talentovaného odborníka Františka Šmigrovského. Pod jeho vedením Neptún …


Continue reading  

Vážsky prológ: Nezabudnuteľná cyklojazda plná dobrodružstva a krásnych výhľadov


Už túto nedeľu, 24. marca 2024, sa uskutoční úžasný cyklistický zážitok s názvom Vážsky prológ. Táto nesúťažná cyklojazda ponúka skvelú príležitosť na pohyb, zábavu a spoznávanie nových miest a ľudí s rovnakou vášňou pre bicykel. Trasa a program Dobrodružstvo sa začína v malebnom mestečku Hlohovec, na železničnej stanici o 13:00 hod. Odtiaľ sa pelotón vydá na pútavú 44-kilometrovú cestu cez …


Continue reading