Kostol sv. Margity Antiochijskej, Gabčíkovo

Gabčíkovo, malé mesto s hlbokými historickými koreňmi, skrýva architektonický skvost, ktorým je Kostol sv. Margity Antiochijskej.


Kostol sv. Margity Antiochijskej je sakrálna stavba, a hoci na prvý pohľad pôsobí skromne, ukrýva v sebe bohatú históriu a umenie, ktoré sa vyvíjalo po stáročia.

Historický vývoj kostola

Kostol v Gabčíkove, pôvodne postavený v druhej tretine 14. storočia, prešiel dlhou cestou od svojho gotického základu až po súčasný barokovo-klasicistický vzhľad. Prestavby v 70. rokoch 18. storočia mu dali podobu, ktorú obdivujeme dnes. Napriek tomu, z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo niekoľko dôležitých prvkov, ako sú kamenná krstiteľnica, gotické okno a časť portálu do sakristie, ktoré nám pripomínajú jeho stredoveký pôvod.

Architektonické zvláštnosti

Kostol je jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, charakteristická svojím gotickým a neskorogotickým prvkom. Veža pridaná v roku 1648 dotvára jeho siluetu. Hlavný oltár, datovaný do roku 1770, predstavuje neskorobarokovú krásu doplnenú o obraz sv. Margity Antiochijskej z roku 1929. Bočné oltáre a kazateľnica z 18. storočia sú ďalšími ukážkami umenia, ktoré kostol skrýva.

Kostol sv. Margity Antiochijskej, Gabčíkovo Autor: Vladimír Miček

Kostol sv. Margity Antiochijskej, Gabčíkovo Autor: Vladimír Miček

Umelecké poklady

Vnútro kostola zdobia fresky z 20. storočia, ktoré nahradili staršie diela a pridali kostolu novú vrstvu výzdoby. Súčasťou interiéru je aj 14 obrazov znázorňujúcich krížovú cestu, čím sa dopĺňa duchovná atmosféra tohto miesta.

Kultúrna hodnota

Kostol sv. Margity Antiochijskej v Gabčíkove je od roku 1963 národnou kultúrnou pamiatkou. Jeho význam nie je len v architektonickej kráse, ale aj v historickom a kultúrnom odkaze, ktorý predstavuje pre Gabčíkovo a celý región. Nedávne reštaurátorské práce v rokoch 2014 a 2017 zabezpečili, že kostol zostane zachovaný pre budúce generácie.

Prelína sa tu história s umením

Kostol sv. Margity Antiochijskej je miestom, kde sa prelína história s umením, gotika s barokom a klasicizmom. Ponúka jedinečný zážitok nielen pre veriacich, ale aj pre milovníkov histórie a architektúry. Stojí takmer v strede mestečka a svojou prítomnosťou pripomína dôležitosť zachovávania nášho kultúrneho dedičstva. Navštíviť tento kostol znamená cestovať časom a objavovať príbehy, ktoré formovali našu minulosť.

Kostol sv. Margity Antiochijskej, Gabčíkovo Autor: Vladimír Miček

Kostol sv. Margity Antiochijskej, Gabčíkovo Autor: Vladimír Miček