Parný mlyn, Dolné Saliby

V malebnej obci Dolné Saliby stojí technický skvost – Parný mlyn, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1921 až 1922.


Zrod technickej pamiatky

Parný mlyn, stojaci na základoch bielych cementových tehál, je dielom miestneho gazdu Karola Kajosa. Jeho strojové srdce sa zrodilo v strojárňach Ganz Danubius v Budapešti, predstavujúc valcový mlyn poháňaný parným strojom – symbol inovácií svojej doby.

Nový život starého mlyna

V roku 2019 Trnavský samosprávny kraj rozpoznal historický význam objektu a za 90 000 eur ho odkúpil od súkromného majiteľa. Odvtedy sa bývalý parný mlyn premenil na domov pre zbierkové predmety a novú expozíciu, ktorá oslavuje históriu parných mlynov v regióne. Správu nad touto pamiatkou prebralo Vlastivedné múzeum v Galante.

Expozičná perla v srdci Dolných Salíb

Expozícia v mlyne je pripomienkou priemyselnej revolúcie, ktorá mlynárstvo posunula do novej éry. Návštevníci sa môžu ponoriť do čias, keď inovatívne technológie zásadne zmenili tvár mlynárskeho priemyslu. Pôvodné strojové zariadenie sa síce nezachovalo, ale jeho duch je prítomný v každom kúte.

Obnova s láskou k histórii

V rokoch 2021 až 2022 prešiel mlyn dôkladnou rekonštrukciou za 535 000 eur. Opravená strecha, nové nátery okien a fasády, modernizované kúrenie, elektrické a internetové vedenie, ako aj vzduchotechnika a vnútorné omietky – to všetko prispelo k obnove tohto historického skvostu. Teraz sa mlyn pyšní výborným technickým stavom a slúži verejnosti ako múzeum.

Mlyn srdcom komunity

K mlynu prislúcha aj priľahlý pozemok, ktorý múzeum plánuje využiť na organizáciu trhov, kultúrnych a spoločenských udalostí. Tým sa mlyn stane nielen pamiatkou, ale aj živým centrom obce, kde sa bude odohrávať bohatý spoločenský život.

Možnosť návštevy

Ak máte záujem spoznať parný mlyn Dolné Saliby, odporúčame si návštevu dohodnúť vopred. Vlastivedné múzeum v Galante môžete kontaktovať na e-mailovej adrese vlast.muzeum.ga@zupa-tt.sk alebo telefonicky na čísle 031/7805535.