Kaštieľ, Dolná Krupá

Kaštieľ v obci Dolná Krupá, známy ako perla klasicistickej architektúry, píše svoj príbeh už od polovice 18. storočia.


Architektonická perla

Pôvodne barokový kaštieľ, ktorý postavila rodina Brunsvikovcov, prešiel počas storočí mnohými zmenami. Tieto prestavby odrážali nielen dobový vkus, ale aj sociálny status majiteľov. Okrem hlavnej budovy sú súčasťou areálu aj menšie stavby, ako napríklad romantické altánky, záhradníkov domček či divadlo.

Krása klasicizmu a anglický park

V 19. storočí dostal kaštieľ svoju súčasnú podobu a zaradil sa medzi najkrajšie klasicistické vidiecke stavby na Slovensku. Park, ktorý kaštieľ obklopuje, je výsledkom práce nemeckého záhradného architekta. Tento moderný anglický park je súčasťou celkového kúzla kaštieľa, ponúka jazerá s ostrovčekmi, sochy, umelé jaskyne a vodopády, ktoré evokujú ideálnu antickú krajinu.

Múzeum hudobnej histórie

V srdci kaštieľa v obci Dolná Krupá sa nachádza múzeum, ktorého misiou je uchovať archívnu dokumentáciu dejín hudby a hudobných nástrojov. Ako súčasť Slovenského národného múzea – sekcia Hudobné múzeum, kaštieľ ponúka expozíciu “Život na zámku: Brunsvikovci a Chotekovci”. Návštevníci sa tu môžu dozvedieť o kultúrnom a spoločenskom živote, intelektuálnych aktivitách a hudobnom dedičstve rodiny. Medzi exponátmi vyniká aj kniha návštev s mnohými významnými menami, ktorá je otvorená verejnosti.

Príbeh Jozefa Brunsvika

Jozef Brunsvik, najvýznamnejší predstaviteľ rodiny, sa narodil v kaštieli v roku 1750. Vďaka kvalitnému vzdelaniu a osvieteným názorom zastával vysoké funkcie vo vláde Márie Terézie a Jozefa II. Bol radcom, sudcom a správcom kráľovskej pokladnice, a dokonca aj županom Novohradskej stolice. Jozef Brunsvik, nadšený reformátor, bol ocenený Rádom sv. Štefana.

Osobný život Jozefa bol plný radostí aj tragédií. Oženil sa s Máriou Annou Majténiovou, s ktorou mal štyri deti. Ich život poznačili smutné udalosti, ako skorá smrť dcéry Lujzy či nečakaný koniec jediného syna Augusta. Jozef Brunsvik zomrel v roku 1827 a je pochovaný v rodinnej hrobke v Dolnej Krupej.

Kaštieľ v Dolnej Krupej tak nie je len architektonickým skvostom, ale aj miestom, kde sa prelínajú príbehy rodiny Brunsvikovcov s dejinami hudby a kultúry. Jeho steny a záhrady sú plné príbehov, ktoré čakajú, aby ich objavili návštevníci v hľadaní poznania a inšpirácie.