Kostol svätej Anny, Čierny Brod

V srdci obce Čierny Brod sa nachádza impozantný rímskokatolícky farský Kostol svätej Anny.


Tento architektonický skvost, postavený v roku 1911, predstavuje dokonalú ukážku historizujúceho štýlu. Vďaka svojej monumentálnej jednoloďovej stavbe s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou priťahuje pozornosť návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia.

Interiér kostola

Po vstupe do kostola vás očarí jeho jedinečný interiér. Priestory sú zaklenuté náznakom hviezdicovej klenby, ktorá dodáva interiéru nádych elegancie a vznešenosti. V lodi sa nachádzajú tri polia pseudogotickej krížovej klenby, ktoré dokonale dopĺňajú celkový architektonický štýl stavby. Na čele triumfálneho oblúka sa nachádza pôsobivá nástenná maľba od umelca Bercsika, ktorá ešte viac umocňuje duchovnú atmosféru kostola.

Kostol svätej Anny, Čierny Brod Autor: Vladimír Miček

Kostol svätej Anny, Čierny Brod Autor: Vladimír Miček

Historické náhrobky

Pri stene kostola sa nachádzajú staré náhrobky, ktoré pochádzajú z 18. a prvej polovice 19. storočia. Tieto náhrobky sú nemými svedkami bohatej histórie obce a jej obyvateľov. Predstavujú cenné historické artefakty, ktoré si zaslúžia pozornosť návštevníkov.

Veža a exteriér

Veža kostola je ukončená elegantným ihlancom, ktorý sa týči nad obcou a je viditeľný z diaľky. Exteriér kostola je riešený v pseudogotickom štýle s fasádou, ktorá dokonale zapadá do okolitého prostredia. Vďaka svojej monumentálnosti a jedinečnej architektúre je kostol neprehliadnuteľnou dominantou obce.

Kostol svätej Anny, Čierny Brod Autor: Vladimír Miček

Kostol svätej Anny, Čierny Brod Autor: Vladimír Miček

Vzácny obraz sv. Anny a Joachima

V interiéri kostola sa nachádza vzácny voľný obraz s námetom sv. Anny a Joachima, ktorí učia Pannu Máriu. Tento barokový obraz pochádza z druhej polovice 18. storočia a pôvodne sa nachádzal v starej kaplnke. Jeho prítomnosť v kostole ešte viac zvýrazňuje duchovnú hodnotu tohto miesta.

Kostol je nielen miestom duchovného rozjímania

Kostol svätej Anny v Čiernom Brode je nielen miestom duchovného rozjímania, ale aj významnou kultúrnou a historickou pamiatkou. Vďaka svojej jedinečnej architektúre, bohatej histórii a vzácnym umeleckým dielam si zaslúži pozornosť každého návštevníka. Ak sa rozhodnete navštíviť túto obec, rozhodne nevynechajte prehliadku tohto impozantného kostola, ktorý vás očarí svojou krásou a duchovnou atmosférou.

Kostol svätej Anny, Čierny Brod Autor: Vladimír Miček

Kostol svätej Anny, Čierny Brod Autor: Vladimír Miček


Galantské trhy


Mesto Galanta pozýva svojich obyvateľov a širokú verejnosť na svoje  najväčšie kultúrno-spoločenské podujatie XXXVIII. ročník Galantských trhov – Galántai Vásár, ktoré sa uskutoční v dňoch 8.-10.augusta 2024. Galantské trhy každoročne navštívi viac ako 15 000 návštevníkov. Súčasťou Galantských trhov je viacero stanovíšť. Celá Hlavná ulica, ktorá bude počas týchto troch dní uzavretá pre všetky vozidlá, ďalej mestský park, amfiteáter aj …


Continue reading  

Pro musica nostra Tyrnaviensi: 7 dní, 7 koncertov, 7 miest


Aj tento rok zavíta obľúbený festival klasickej hudby Pro musica nostra do Trnavského kraja. Obyvatelia a návštevníci Serede, Voderadov, Piešťan, Holíc, Hlohovca, Tomášikova a Trnavy si môžu v termíne od 9. do 15. júna 2024 vychutnať zážitok z obdivovania architektonických pokladov Slovenska doplnený o pestré hudobné programy festivalu Pro musica nostra Tyrnaviensi. Tretí ročník festivalu otvorí v nedeľu 9. 6. …


Continue reading  

20. výročie Mestského múzea v Seredi – oslava histórie a kultúry


Mestské múzeum v Seredi, známe aj ako Fándlyho fara, si 1. mája 2024 pripomenie významné jubileum – 20 rokov od svojho založenia. Toto múzeum, ktoré vzniklo vďaka iniciatíve Občianskeho združenia VODNÝ HRAD, sa stalo neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a regiónu. Založenie múzea Múzeum bolo založené na základe uznesenia mestského zastupiteľstva. Od začiatku jeho prevádzkovateľom je Dom kultúry v Seredi. …


Continue reading