Cyklomost Dobrohošť – Dunakiliti otvoria na jar 2024


Cyklomost Dobrohošť – Dunakiliti medzi slovenskou obcou Dobrohošť v okrese Dunajská Streda a maďarskou obcou Dunakiliti je vo výstavbe a sprístupnený by mal byť na jar 2024.

Hodnota schváleného rozpočtu projektu je viac ako 10,4 milióna eur bez DPH. Slúžiť bude cyklistom, chodcom i záchranárskym zložkám a vozidlám údržby. Informoval o tom štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV).

Most prepojí Malý Žitný ostrov na Slovensku a Szigetköz na maďarskej strane a stane sa súčasťou riečnej cyklotrasy EuroVelo 6. Slovensko sa tak napojí na európsku cyklomagistrálu.

Premostenie bude mať takmer 500 metrov

Premostenie hraničnej rieky bude mať celkovú dĺžku takmer 500 metrov, polovica z nej pôjde priamo nad vodou. Rozdelenie financovania medzi Slovenskom a Maďarskom je podľa Vodohospodárskej výstavby 50 na 50. Z hodnoty celkového schváleného rozpočtu projektu prislúchajúcej slovenskej strane bude viac ako 4,19 milióna eur (85 percent) financovaných z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a päť percent zo štátneho rozpočtu SR. Zvyšnú sumu dofinancuje VV.

Štátny podnik považuje cyklomost za jeden zo strategických krokov v budovaní kvality turizmu na Žitnom ostrove. “Cyklomost otvorí možnosti Slovákom, Maďarom i všetkým nadšencom cyklistiky. Vďaka cyklomostu budú mať možnosť popri svojich športových aktivitách spoznávať túto špecifickú pohraničnú oblasť,” uviedol generálny riaditeľ VV Vladimír Kollár.

Cyklomost Dobrohošť - Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba
Cyklomost Dobrohošť – Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba

Primárnym cieľom projektu je zvýšenie hustoty hraničných priechodov pozdĺž slovensko-maďarskej hranice výstavbou cezhraničnej infraštruktúry pre ekoturistov medzi úsekmi cyklotrasy EuroVelo 6 na Slovensku a v Maďarsku a s napojením na TEN-T sieť.

Vznikajúca cyklistická trasa a most zaistia bezpečnejšie a kratšie priame spojenie medzi obcami Dobrohošť a Dunakiliti a uľahčia udržateľnú dostupnosť regiónov Szigetközu a Trnavského kraja. Zároveň sa tiež zvýši dostupnosť Dobrohošte zo siete TEN-T.

Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti

Myšlienka zabezpečiť bezpečný prechod cyklistov na tzv. „Malý žitný ostrov“ nie je nová. Atraktívny priestor medzi starým korytom Dunaja a prívodným kanálom Vodného diela (VD) Gabčíkovo a blízkosť hlavného mesta ho predurčuje pre rozvoj turistiky. Úzky priechodný prierez vozovky Vodného diela Čunovo bez chodníkov neumožňuje bezpečný prechod chodcov a cyklistov do tohto územia. V roku 2008 boli študované varianty vybudovania cyklomosta využitím spodnej stavby VD Čunovo.

Projekt hraničného mosta vypracovali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007-2013. Pri spracovaní projektu bola využitá cesta prechádzajúca cez už exitujúce VD Dunakiliti. Prepojením „Malého žitného ostrova“ na slovenskej a Szigetközu na maďarskej strane sa zvýšia turistické možnosti tohto prekrásneho priestoru pozdĺž rieky Dunaj.

Premostenie hraničnej rieky s celkovou dĺžkou 497,65 m a so šírkou 4,9 m pozostáva z troch dilatačných celkov. Konštrukciu pravobrežného mosta na území Maďarska dĺžky 137,20 m a ľavobrežného (dĺžky 110,20 m) dilatačného celku tvoria tyčové prefabrikáty. Konštrukciu stredného dilatačného celku mosta nad starým korytom tvorí trojpoľový zavesený nosný mostný trám z ocele s dĺžkou  250,25 m. Cyklotrasa končí za Lávkou pre peších a cyklistov pri malej vodnej elektrárni Dobrohošť.

Cyklomost Dobrohošť - Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba
Cyklomost Dobrohošť – Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba

Most bude dvojpylónová zavesená sústava

Most pre peších a cyklistov Dobrohošť – Dunakiliti je navrhnutý ako dvojpylónová zavesená sústava so spriahnutou oceľo-betónovou mostovkou a spriahnutými pylónmi tvaru písmena „H“. Závesy umiestnené v dvoch šikmých rovinách vytvárajú semiharfovú sústavu.

Na moste sú navrhnuté dva oceľobetónové spriahnuté pylóny výšky 43,27 m a 42,85 m. Pylóny mosta sú tvaru H so šikmými stojkami odkláňajúcimi sa od osi mosta smerom hore aj dole od priečle. Sklon je rovnobežný so sklonom stien hlavného nosníka. Na priečli je uložený hlavný nosník. Most prevádza cyklistickú komunikáciu šírky 4,0 m, celková šírka mosta je 4,9 m.

Na moste je navrhnutých 24 závesov, ktoré sú umiestnené v dvoch rovinách a sú navrhnuté z oceľových vinutých lán (D80). Zadné závesy vytvárajú zápornú reakciu na nosnom tráme a táto reakcia je prenášaná pomocou pilierov do ktorých je nosná konštrukcia zakotvená.

Nosná konštrukcia mostného objektu tvorí jeden statický konštrukčný a dilatačný celok s výrazným architektonickým účinkom. Vejárovo usporiadaná (semiharfová) sústava závesov, vo dvoch šikmých rovinách, optimalizuje rozloženie vnútorných síl mostného trámu vo všetkých poliach.

Hlavný nosný trám je z dvoch šikmých nosníkov otvoreného prierezu so spriahnutou železobetónovou doskou. Výška nosnej konštrukcie aj so spriahajúcou doskou je 1,9 m. Spriahajúca doska je navrhnutá z filigránových dosiek a monolitickej dobetonávky. Takýto návrh je oproti oceľovej ortotropnej mostovke ekonomickejší a časovo menej náročný pri výstavbe.

Cyklomost Dobrohošť - Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba
Cyklomost Dobrohošť – Dunakiliti Zdroj: Vodohospodárska výstavba

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>