Na Záruby v tieni stromov a za spevu vtáctva, Smolenice